Loading...
Seminaria turystyki na obszarach wiejskich 2017-05-12T10:34:56+00:00

Seminaria

Magdalena Ragus 2017-12-28T07:51:17+00:00

Magdalena Ragus – prelegent na seminarium w Warszawie. Omówiła temat – Wykorzystanie nowych technologii w działaniach Polskiej Organizacji Turystycznej na rzecz promocji turystyki wiejskiej.

Dyrektor Departamentu e-Informacji w Polskiej Organizacji Turystycznej. Specjalizuje się w systemach informacyjnych w informacji turystycznej i jest odpowiedzialna za przebieg certyfikacji punktów „it” w Polsce. Jest autorką i współautorką kilkudziesięciu dokumentów strategicznych i ekspertyz z zakresu Turystyki. Prowadzi szklenia i warsztaty z zakresu turystyki, rozwoju regionalnego, promocji, informacji turystycznej, planowania strategicznego, środków UE i zarządzania projektami.

dei@pot.gov.pl

 

Wykorzystanie nowych technologii w promocji turystyki wiejskiej 2017-12-01T07:45:41+00:00

Zapraszamy do wzięcia udziału w seminarium pt. „Wykorzystanie nowych technologii w promocji turystyki wiejskiej” organizowanego podczas 25 Jubileuszowych Międzynarodowych Targów Turystycznych TT Warsaw 2017.
Seminarium odbędzie się dnia 24 listopada br., o godz. 10.00 w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, Sala im. Adama Mickiewicza, Warszawa, plac Defilad 1, 00-901 Warszawa.
Seminarium realizowane w ramach cyklu pod nazwą: „Integracja środowiska turystyki wiejskiej i agroturystyki z przedstawicielami branży turystycznej” będzie okazją do zaprezentowania dobrych praktyk w zakresie rozwoju turystyki wiejskiej w regionie mazowieckim.

W programie seminarium:

Wykorzystanie nowych technologii w działaniach Polskiej Organizacji Turystycznej na rzecz promocji turystyki wiejskiej – Magdalena Ragus – Polska Organizacja Turystyczna
Agroturystyka w perspektywie ekonomii doświadczeń – dr Jan Zawadka – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wykorzystanie beaconów, aplikacji mobilnych do tworzenia i promocji oferty turystyki wiejskiej – przedstawiciele branży turystycznej
Dobre praktyki w zakresie kreowania produktu turystyki wiejskiej w woj. podlaskim i mazowieckim – przedstawiciele branży turystyki wiejskiej z województwa podlaskiego i mazowieckiego

Prezentacja Jan Zawadka
Prezentacja Magdalena Ragus
Prezentacja Mariusz Jednoralski
Prezentacja Barbara Polak
Prezentacja Romulad Domański
Komercjalizacja produktu turystyki wiejskiej 2017-05-31T10:06:10+00:00

Seminarium odbyło się dnia 27 maja br., o godz. 12.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jana Pawła II w Opolu przy ul. Minorytów 4
Seminarium było realizowane w ramach cyklu seminariów pod łączną nazwą: „Integracja środowiska turystyki wiejskiej i agroturystyki z przedstawicielami branży turystycznej”. Organizatorem seminarium jest Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „GG” na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa  i Rozwoju Wsi.

W programie seminarium:

Urlop u Ekorolnika  jako produkt sieciowy turystyki wiejskiej –  Sebastian Wieczorek – prezes Stowarzyszenia ECEAT
Działania Lokalnych Organizacji Turystycznych oraz Ogólnopolskiego Porozumienia Lokalnych Organizacji Turystycznej na rzecz komercjalizacji turystyki wiejskiej w Polsce – Jarosław Lichacy – Prezes OPLOT
Oczekiwania turysty zagranicznego w stosunku do oferty polskiej wsi – Sebastian Wieczorek – prezes Stowarzyszenia ECEAT
Oferta turystyki wiejskiej   w województwie opolskim – Renata Wojas – Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie
Dobre przykłady rozwoju turystyki wiejskiej w Polsce – przedstawiciele branży turystyki wiejskiej,

Prezentacja Wojciech Gurgu
Prezentacja Sebastian Wieczorek
Prezentacja Renata Wojas
Prezentacja Jarosław Lichacy
Prezentacja 2 Sebastian Wieczorek
„Partnerstwo w działaniach na rzecz rozwoju i promocji turystyki wiejskiej” 2017-05-16T09:48:52+00:00

Seminarium odbędzie się 13 maja 2017 r. godz. 10.00 podczas Pikniku nad Odrą w Szczecinie
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, Wały Chrobrego 4, 70-001 Szczecin,  Sala Rycerska

W programie seminarium
Rola  doradztwa w kreowaniu i promocji oferty turystyki wiejskiej – Ewelina Gielmuda  – Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Barzkowicach
Współpraca LGD z Regionalnymi i Lokalnymi Organizacjami Turystycznymi w działaniach na rzecz rozwoju turystyki wiejskiej – Marek Migdal  – Prezes Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej
Portal www.odpoczywajnawsi.pl jako narzędzie promocji Konsorcjum Turystyki Wiejskiej oraz Kampanii „Odpoczywaj na wsi” – Wiesław Czerniec  – Prezes Zarządu Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „GG”
Wydarzenia i imprezy o charakterze lokalnym i regionalnym jako czynnik promocji turystyki wiejskiej   – Ireneusz Kostka,  Stowarzyszenie Lider Pojezierza, Dorota Rybińska, Pensjonat „Nowy Młyn”
Dobre praktyki oferty turystyki wiejskiej w woj. zachodniopomorskim:
Pani Grażyna Kugiel, Zagroda Edukacyjna „7 ogrodów”
Pani Iwona Rybicka, Zagroda Edukacyjna „W labiryntach”

Prezentacja Ewelina Gielmuda
Prezentacja Marek Migdal
Prezentacja Wiesław Czerniec
Prezentacja Ireneusz Kostka, Dorota Rybińska
Prezentacja Krzysztof Zacharzewski
„Dziedzictwo polskiej wsi jako główny potencjał budowania oferty turystyki wiejskiej” 2017-05-05T09:39:56+00:00

Seminarium odbyło się dnia 22 kwietnia 2017 r. podczas Targów Turystyki i Wypoczynku LATO w Warszawie

W programie seminarium:

Znaczenie Konsorcjum Turystyki Wiejskiej „Odpoczywaj na wsi” w budowaniu produktu i promocji turystyki wiejskiej  – Jacek Janowski – Polska Organizacja Turystyczna
Znaczenie dziedzictwa kulinarnego polskiej wsi  w budowaniu oferty turystyki wiejskiej – Izabella Byszewska – Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego
Pakietowanie oferty turystyki wiejskiej na przykładzie produktu turystycznego „Mazowiecka Micha Szlachecka” – Małgorzata Borkowska
Wykorzystanie dziedzictwa polskiej wsi do budowania oferty turystyki wiejskiej na przykładzie województwa mazowieckiego – Danuta Arcipowska – Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
Dobre praktyki w zakresie wykorzystania dziedzictwa wsi w kreowaniu produktu turystyki wiejskiej – przedstawiciele branży turystyki wiejskiej z województwa mazowieckiego – Apisołtysówka oraz Zagroda Zwierzyniec

Prezentacja Jacek Janowski
Prezentacja Izabella Byszewska
Prezentacja Małgorzata Borkowska
Prezentacja Danuta Arcipowska
Prezentracja Zagroda Zwierzyniec
„Aktywność liderów wiejskich jako ważny czynnik rozwoju turystyki na obszarach wiejskich ” 2017-05-04T15:46:13+00:00

Seminarium odbyło się 1 kwietnia 2017 roku podczas Festiwalu Turystyki i Czasu Wolnego FREE TIME w Gdańsku

W programie seminarium

Znaczenie kapitału ludzkiego  stowarzyszeń i jego wpływ na rozwój lokalny na przykładzie działalności Stowarzyszenia Rozwoju Turystyki Wiejskiej „SŁOWINIEC” – Renata Knitter
Rola  Regionalnych Organizacji Turystycznych na rzecz promocji produktów turystyki wiejskiej województwa pomorskiego –  Łukasz Magrian – Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna
Opiniotwórcze znaczenie mediów społecznościowych w promocji turystyki wiejskiej – dr Katarzyna Mysiak – Akademia Morska w Gdyni, Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa, Katedry Ekonomiki Usług
Kreatorzy  produktów  turystyki wiejskiej w województwie pomorskim – Barbara Ditrich – Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, przedstawiciele branży turystycznej z woj. pomorskiego,
Rola kuchni wejherowskiej w promocji regionu – Choczewskie Stowarzyszenie Turystyczne

Prezentacja Barbara Ditrich
Prezentacja Katarzyna Mysiak
Prezentacja Łukasz Magrian
Prezentacja Choczewskie
„Dziedzictwo kulturowe jako ważny element produktu turystyki wiejskiej” 2017-05-04T14:08:19+00:00

Seminarium odbyło się dnia 17 marca 2017 r. godz. 13.00 – 15.30 podczas XXIII Targów – Regiony Turystyczne NA STYKU KULTUR w Łodzi

W programie seminarium:

Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego polskiej wsi do budowy produktu turystyki wiejskiej – Janusz Jankowski
Kowalstwo artystyczne jako czynnik turystycznego rozwoju wsi – Urszula Mirosław – Urszula Mirosław – Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie
Dwubiegunowość oferty turystyki wiejskiej w województwie łódzkim – (oferta zależna od odległości od metropolii) – Jolanta Wojciechowska – dr hab. Uniwersytet Łódzki
Budowa i promocja produktów turystyki wiejskiej na bazie enoturystyki – Wojciech Popko – właściciel winnicy Polana
Dobre praktyki oferty turystyki wiejskiej w woj. łódzkim – przedstawiciele branży turystycznej oraz instytucji działających na rzecz rozwoju turystyki wiejskiej

Prezentacja Janusz Jankowski
Prezentacja Urszula Mirosław
Prezentacja Jolanta Wojciechowska
Prezentacja Wojciech Popko
Prezentacja Dobre Praktyki – Siedlisko Besiekiery
„Specjalizacja oferty turystyki wiejskiej” 2017-05-05T09:17:02+00:00

Seminarium odbyło się dnia 24.02.2017 r.,  podczas Międzynarodowych Targów Turystycznych we Wrocławiu
W programie seminarium
Rola samorządów w kreowaniu i promocji oferty turystyki wiejskiej – Katarzyna Jarczewska – Prezes LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich
Działania Eurogites na rzecz promocji turystyki wiejskiej w Europie – Aneta Mazurek – Członek Zarządu Eurogites
Rola kategoryzacji Wiejskiej Bazy Noclegowej w kształtowaniu jakości usług  oraz specjalizacji turystyki wiejskiej – Andrzej Mikołajewicz – członek zarządu Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „GG”
Rola Zagród Edukacyjnych w tworzeniu specjalizacji oferty turystyki wiejskiej na przykładzie województwa dolnośląskiego – Ryszard Targosz – Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Wioski tematyczne  jako czynnik rozwoju turystyki wiejskiej – Krzysztof Szustka – Ekspert od Wiosek Tematycznych i Ekomuzeów w Polsce

Prezentacja Aneta Mazurek
Prezentacja Andrzej Mikołajewicz
Prezentacja Ryszard Targosz
Prezentacja Katarzyna Jarczewska
Prezentacja Krzysztof Szustka
„Budowa i promocja produktu turystyki wiejskiej i agroturystyki w oparciu o potencjał regionu” 2017-05-04T10:15:35+00:00

Seminarium odbyło się dnia 18 luty br.,  podczas Targów Regionów i Produktów Turystycznych TOUR SALON w Poznaniu.

W programie seminarium

Turystyka wiejska w dokumentach strategicznych na lata 2015 -2020 – Katarzyna Orzechowska przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Rola Lokalnych Grup Działania  w sieciowaniu produktów turystyki wiejskiej  na przykładzie  Wielkopolski – Irena Wojciechowska  Wiceprezes Stowarzyszenia  LGD Puszcza Notecka
Konkurs na najlepszy produkt turystyczny na obszarach wiejskich w Wielkopolsce jako dobra praktyka służąca podnoszeniu jakości usług obiektów turystyki wiejskiej – Justyna Kubiatowicz   – Departamentu Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
Dziedzictwo kulturowe wielkopolskiej wsi i jego obecność w ofercie
gospodarstw agroturystycznych regionu – studia przypadków – Wiktoria Maciejewska – Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, przedstawiciele branży turystycznej,
Izabella Engel – Biuro Turystyki Przyrodniczej „Dudek”

Prezentacja Katarzyna Orzechowska
Prezentacja Irena Wojciechowska
Prezentacja Justyna Kubiatowicz
Prezentacja Wiktoria Maciejewska
„Promocja produktu turystyki wiejskiej i agroturystyki w kontekście nowych trendów rynku turystycznego” 2017-05-05T09:22:13+00:00

Seminarium odbyło się dnia 25 listopada 2016 r. podczas 24 Międzynarodowych Targów Turystycznych TT WARSAW w Warszawie

W programie seminarium:
Trendy w turystyce wiejskiej wynikające z Programu Rozwoju Turystyki Wiejskiej w Polsce – Wiesław Czerniec – Prezes Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „GG”
Trendy marketingowe Eurogites (Europejskiej Federacji Turystyki Wiejskiej), w szczególności wykorzystanie mediów społecznościowych w promocji produktu turystyki wiejskiej
Aneta Mazurek –  Członek Zarządu EuroGites
Rola produktów sieciowych w promocji turystyki wiejskiej na przykładzie Sądeckiej Organizacji Turystycznej –   Bożena Srebro – Sądecka Organizacja Turystyczna
Dobre praktyki w promocji produktu turystyki wiejskiej:
Geocaching jako forma promocji turystyki wiejskiej – Andrzej Kwiatkowski
Rola zagród Edukacyjnych w komercjalizacji turystyki wiejskiej – Ewa Mitowska

Prezentacja Wiesław Czerniec
Prezentacja Aneta Mazurek
Prezentacja Andrzej Kwiatkowski
Prezentacja Bożena Srebro

Wykładowcy

Jan Zawadka 2017-10-13T07:01:44+00:00

Adiunkt w Zakładzie Turystyki i Rozwoju Wsi Katedry Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa na Wydziale Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii ze specjalnością ekonomika i organizacja turystyki W działalności naukowo-badawczej koncentruję się na turystyce, a w szczególności turystyce wiejskiej i agroturystyce. Jest autorem ponad 40 publikacji, w tym monografii pt. Ekonomiczno-społeczne determinanty rozwoju agroturystyki na Lubelszczyźnie. Ponadto: wieloletni kierownik i opiekun na obozach młodzieżowych. Instruktor narciarstwa, pływania, survivalu i kajakarstwa. Pasjonat turystyki motocyklowej. e-mail: jan_zawadka@sggw.pl

Katarzyna Mysiak 2017-05-12T10:43:15+00:00

Katarzyna Mysiak – prelegent na seminarium w Gdańsku. Omówiła temat Opiniotwórcze znaczenie mediów społecznościowych w promocji turystyki wiejskiej.

Na co dzień pracuje w Akademii Morskiej w Gdyni na wydziale Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa, gdzie jest wykładowcą; posiada specjalność z zakresu turystyki wiejskiej, hotelarstwa, ruchu turystycznego; zasiada w komisji konkursowej „Piękna Wieś Pomorska 2017r”. Uzyskała tytuł doktora nauk ekonomicznych po pozytywnej obronie rozprawy doktorskiej nt. Agroturystyka w rozwoju gospodarczo-społecznym obszarów wiejskich województwa pomorskiego.

e-mail: k.mysiak@wpit.am.gdynia.pl

Janusz Jankowski 2017-05-13T07:52:41+00:00

Janusz Jankowski – prelegent na seminarium w Łodzi. Omówił temat dotyczący wykorzystania dziedzictwa kulturowego polskiej wsi do budowy produktu turystyki wiejskiej.

Pracuje na stanowisku kierownika wydziału promocji i rozwoju gospodarczego w Starostwie Powiatowym  w Łęczycy. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi, szkołami i innymi jednostkami powiatowymi  w zakresie przygotowywania wniosków o dotacje ze źródeł zewnętrznych w tym z Unii Europejskiej. Koordynator oraz współtwórca wielu projektów, m.in koordynator projektów: „Benedykt Polak – Wielki Odkrywca (Odkrywca drogi do Azji, pierwszy europejski podróżnik)”, „Portret pól i lasów Ziemi Łęczyckiej jako forma edukacji ekologicznej mieszkańców Powiatu Łęczyckiego.

e-mail: jankoleczyca@gmail.com

Krzysztof Szustka 2017-05-13T07:52:48+00:00

Krzysztof Szustka – prelegent na seminarium we Wrocławiu. Omówił temat dotyczący Wiosek Tematycznych jako czynnik rozwoju turystyki wiejskiej.

Specjalista z zakresu promocji regionu, Ekspert od Wiosek Tematycznych i Ekomuzeów w Polsce, wypracował ok 150 pomysłów na wioski tematyczne na Dolnym Śląsku jak i całej Polsce. Animator partnerstw lokalnych i moderator odnowy wsi. Wieloletni trener Questingu w Polsce. Stworzył kilkaset questów – gier terenowych. Aktywny propagator Geocachingu – znalazca kilku tysięcy geoskrytek w Polsce i Europie.

e-mail: krzysztof.szustka@gmail.com

Andrzej Mikołajewicz 2017-06-09T08:59:51+00:00

Andrzej Mikołajewicz – prelegent na seminarium we Wrocławiu. Omówił temat dotyczący Roli kategoryzacji Wiejskiej Bazy Noclegowej w kształtowaniu jakości usług oraz specjalizacji turystyki wiejskiej.

Pełni funkcję członka Zarządu Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”, współpracuje z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Jest administrator strony internetowej www.goralskie.net. Brał udział w udział w opracowaniu i realizacji projektów dot. różnorodnych form wypoczynku w turystyce wiejskiej m.in „Małopolska regionem ziół”; „Karpacki szlak rowerowy w Małopolsce”, „Wypoczynek z potęgowaniem zdrowia”. Na co dzień prowadzi gospodarstwo agroturystyczne. Bierze czynny udział w konsultacjach międzynarodowych m.in. z Ukrainą.

e-mail: czorsztyn@czorsztyn.com.pl

Bożena Srebro 2017-05-12T10:42:05+00:00

Bożena Srebro -prelegent na seminarium w Warszawie. Omówiła temat Rola produktów sieciowych w promocji turystyki wiejskiej na przykładzie Sądeckiej Organizacji Turystycznej.

Pełni funkcję Dyrektora Sadeckiej Organizacji Turystycznej, Wiceprezesa Małopolskiej Organizacji Turystycznej. Wykładowca w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej; członek Doradczego Zespołu Oceniającego Obiekty Hotelarskie  województwa małopolskiego
Współrealizator wielu projektów, szkoleń, autor kilkunastu publikacji dotyczących rozwoju agroturystyki, turystyki wiejskiej.
W latach 2013-2015 – wykładowca ponad 20 konferencji krajowych i zagranicznych.

e-mail: srebrob@wp.pl

Wiktoria Maciejewska 2017-05-12T10:43:07+00:00

Wiktoria Maciejewska – wykładowca na seminarium w Poznaniu; omówiła tematykę związaną z dziedzictwem kulturowym wielkopolskiej wsi i jego obecnością w ofercie gospodarstw agroturystycznych regionu.

Pracuje jako doradca ds. agroturystyki i dodatkowych źródeł dochodu w Wielkopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Popularyzuje idee agroturystyki, współpracuje z rolnikami zakładającymi własne gospodarstwa agroturystyczne. Organizatorka imprez promujących agroturystykę i bezpośrednią sprzedaż, jak również zajmująca się dworactwem w zakresie ogrodnictwa, żywienia, produkcji żywności metodami ekologicznymi na terenie gminy. Promotorka ochrony środowiska i kształtowania krajobrazu. Edukacyjnie przeszkolona przez CDR Kraków, pełni obowiązki koordynatora wojewódzkiego.

e-mail: wiktoria.maciejewska@wodr.poznan.pl

Urszula Mirosław 2017-05-13T07:54:22+00:00

Urszula Mirosław – prelegent na seminarium w Łodzi. Omówiła temat dotyczący kowalstwa artystycznego jako czynnik turystycznego rozwoju wsi.

Na co dzień pracuje w Gminnym Ośrodkiem Kultury w Wojciechowie. Jest przewodnikiem w Muzeum Kowalstwa oraz Muzeum Regionalnym w Wojciechowie.  Prowadzi biuro Stowarzyszenia Kowali Polskich. Współorganizator Ogólnopolskich Spotkań Kowali i Ogólnopolskich Warsztatów Kowali. Uczestniczka wielu szkoleń, kursów dotyczących promocji i rozwoju turystyki na obszarach wiejskich oraz technik plastycznych, rękodzielniczych dla dzieci. Prowadzi organizacje młodzieżową „4H”. Pełni tu funkcję koordynatora ogólnopolskiego projektu „Szlakiem Tradycji i Kultury Wsi Polskiej’’ tworząc „Szlak Kapliczek Ziemi Wojciechowskiej”.

e-mail: ulamiroslaw@wp.pl

Jolanta Wojciechowska 2017-05-12T10:43:22+00:00

Jolanta Wojciechowska -prelegent na seminarium w Łodzi. Omówiła temat – Dwubiegunowość oferty turystyki wiejskiej w województwie Łódzkim.

Prof. nadzwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego. Prowadzi seminaria dotyczące agroturystyki i turystyki wiejskiej, wybranych regionów kraju i zagranicy. Bierze udział w konferencjach poświęconych turystyce wiejskiej. Swój wkład wnosi w projekty badawcze poświęcone bazie noclegowej gospodarstw wiejskich. Autorka i współautorka wielu wydawnictw o agroturystyce. Współpracuje z samorządami gmin, lokalnymi i regionalnymi stowarzyszeniami agroturystycznymi. Uczestniczy jako wykładowca w szkoleniach pracowników instytucji, urzędów gmin i rolników w zakresie agroturystyki na terenie całe Polski. Dąży do podniesienia efektywności turystyki wiejskiej w kraju i zagranicą.

e-mail: jolanta.wojciechowska@geo.uni.lodz.pl

Izabella Byszewska 2017-05-12T10:47:23+00:00

Izabella Byszewska – wykształcenie wyższe. Dziennikarka, redaktorka, koordynatorka i przewodnicząca wielu Kapituł konkursów na temat turystyki i agroturystyki. Posiada praktyczna umiejętność sporządzania wniosków o dotacje unijne oraz znajomość funkcjonowania funduszy unijnych, w zakresie usług turystycznych na obszarach wiejskich. Ma doświadczenie w opracowywaniu artykułów, materiałów promocyjnych, udzielania wywiadów. Prowadzi dokumentacje polskich produktów regionalnych i tradycyjnych. Szkoli rolników, właścicieli gospodarstw agroturystycznych i kobiet wiejskich dotyczące produktu tradycyjnego jako dodatkowego źródła dochodu. Prezes Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego. Współtwórca stałych ekspozycji i zdarzeń promujących agroturystykę. Autorka wielu artykułów i publikacji na temat produktów regionalnych i systemów jakości żywności w rozwoju obszarów wiejskich. Koordynatorka projektów dotyczących przedsiębiorczości i turystyki na obszarach wiejskich, w tym projektów polsko niemieckich, polsko-gruzińskich i polsko-ukraińskich.

Danuta Arcipowska 2017-05-12T10:43:28+00:00

Danuta Arcipowska- absolwentka dwóch wydziałów studiów podyplomowych: wydziału socjologii wsi oraz wydziału bezpieczeństwo żywności i żywienia. Posiada kwalifikacje pedagogiczne, umiejętności i doświadczenie w organizacji i prowadzeniu szkoleń. Znajomość podstawowych regulacji prawnych w zakresie prowadzenia usług turystycznych i obiektów turystycznych oraz hotelarskich. Inspektor kategoryzacyjny Wiejskiej Bazy Noclegowej, praktycznie wykonujący kategoryzację. Znajomość podstawowych regulacji prawnych krajowych i unijnych w zakresie turystyki i turystyki wiejskiej. Posiada praktyczną umiejętność sporządzania wniosków o dotacje oraz znajomość funkcjonowania funduszy unijnych, w szczególności dotyczących działań w zakresie usług turystycznych na obszarach wiejskich. Ma umiejętność i doświadczenie w zakresie opracowywania artykułów, materiałów promocyjnych, udzielania wywiadów. Sporządza wnioski o dotacje oraz znajomość funkcjonowania funduszy unijnych, w szczególności dotyczących działań w zakresie usług turystycznych na obszarach wiejskich. Praktyczna umiejętność i doświadczenie w zakresie opracowywania artykułów, materiałów promocyjnych, udzielania wywiadów.

Barbara Ditrich 2017-05-12T10:47:31+00:00

Barbara Ditrich – prelegent na seminarium w Gdańsku. Omówiła temat ,,Kreatorzy  produktów  turystyki wiejskiej w województwie pomorskim”

Pracuje jako kierownik Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich dba o rozwój przedsiębiorczości wsi. Uczestniczka wielu szkoleń, kursów poświęconych agroturystyce. Czynnie uczestniczy w wyjazdach studyjnych oraz seminariach promujących agroturystykę. Bierze udział w opracowywaniu i realizacji projektów dla mieszkańców terenów wiejskich. Posiada doświadczenie w organizacji imprez promocyjnych z udziałem stowarzyszeń turystyki wiejskiej i kół gospodyń wiejskich. Zajmuje się również opracowywaniem wniosków: o wpis na Listę Produktów Tradycyjnych i wnioski o nadanie znaków jakości.

e-mail: b.ditrich@podr.pl

Aneta Mazurek 2017-05-13T07:52:57+00:00

Aneta Mazurek – prelegent na seminarium w Warszawie oraz we Wrocławiu. Omówiła temat dotyczący Trendów marketingowych EuroGites, w szczególności wykorzystaniu mediów społecznościowych w promocji produktu turystyki wiejskiej oraz Działania EuroGites na rzecz promocji turystyki wiejskiej w Europie.

Na co dzień prowadzi gospodarstwo agroturystyczne  w Tupolicach. Prezes Lubuskiego Stowarzyszenia Gospodarstwa Agroturystycznego. Aktywnie współpracuje przy tworzeniu Programu Rozwoju Turystyki Wiejskiej. Organizatorka licznych imprez regionalnych. Uczestniczy w pracach nad nowymi trendami w turystyce. Prelegat i uczestnik licznych spotkań i konferencji międzynarodowych.

e-mail: dompodsosnami@interia.pl 

Wiesław Czerniec 2017-06-09T09:22:40+00:00

Wiesław Czerniec – prelegent na seminarium w Warszawie. Omówił temat związany z trendami w turystyce wiejskiej wynikające z Programu Rozwoju Turystyki Wiejskiej w Polsce. Prelegent na seminarium w Szczecinie. Omówił temat – Portal www.odpoczywajnawsi.pl jako narzędzie promocji Konsorcjum Turystyki Wiejskiej oraz Kampanii „Odpoczywaj na wsi”.

Pełni funkcje Prezesa Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej Gospodarstwa Gościnne”,  Dyrektora Lokalnej Organizacji Turystycznej „Kraina Lessowych Wąwozów”, Prezesa Lubelskiego Związku Stowarzyszeń Agroturystycznych.

Pracując jako Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Wojciechowie, był założycielem Muzeum Kowalstwa oraz organizatorem wielu imprez, które w znaczący sposób przyczyniły się do ratowania tradycyjnego kowalstwa ludowego. Koordynator wielu projektów szkoleniowych skierowanych do mieszkańców wsi. Jest autorem koncepcji internetowego serwisu promocji  oferty agroturystycznej www.agroturystyka.pl oraz internetowego systemu oceny Wiejskiej Bazy Noclegowej. Bierze udział w działaniach na rzecz wdrożenia kategoryzacji Wiejskiej Bazy Noclegowej, w tym wdrożenia specjalizacji gospodarstw, promocji tematycznych ofert w serwisie www.agroturystyka.pl. Wykładowca wielu konferencji, seminarium, wykładów oraz warsztatów propagujących turystykę i agroturystykę.

e-mail: wczerniec@gmail.com

Katarzyna Jarczewska 2017-05-12T10:47:43+00:00

Katarzyna  Jarczewska – prelegent na seminarium we Wrocławiu. Omówiła tematykę dotyczącą Roli samorządów w kreowaniu i promocji oferty turystyki wiejskiej.

Pełni funkcję Prezesa  LGD  Kraina Wzgórz Trzebiatowskich. Wspiera miejscowości które, planują utworzenie wiosek tematycznych poprzez organizację wizyt studyjnych, warsztatów, szkoleń.  Pełnomocnik Burmistrza w  Obornikach Śląskich. Posiada duże doświadczenie w zakresie nowych trendów rynku turystycznego. Koordynatorka programu odnowy dolnośląskiej  wsi. Wieloletni  Podinspektor  pozyskiwania środków  zewnętrznych na  planowanie  inicjatyw i przedsięwzięcia.

e-mail: lgdkwt@wp.pl

Łukasz Magrian 2017-05-13T07:54:29+00:00

Łukasz Magrian – prelegent na seminarium w Gdańsku. Omówił temat dotyczący Roli Regionalnych Organizacji Turystycznych na rzecz promocji produktów turystyki wiejskiej województwa pomorskiego.

Pełni funkcję zastępcy dyrektora koordynuje pracą  Pomorskiego Centrum  Informacji Turystycznej. Odpowiedzialny za  przygotowywani , realizacje i rozliczenie  projektów  finansowych  ze źródeł  zewnętrznych. Współpracuje  ze środowiskiem lokalnym  w zakresie kreowania i promocji  produktów turystycznych w obszarze turystyki i agroturystyki  wiejskiej. Posiada  ogromne  doświadczenie w zakresie nowych trendów rynku turystycznego. Współpracuje z organizacjami  krajowymi i zagranicznymi w takich dziedzinach jak:  turystyka  na obszarze wiejskim,  turystyka wiejska  i  agroturystyka. Zajmuje się pomocą i dworactwem w organizowaniu  form turystyki wiejskiej i podniesieniu jej efektywności.

e-mail: l.magrian@prot.gda.pl

Ryszard Targosz 2017-05-12T10:47:52+00:00

Ryszard  Targosz – prelegent na seminarium we Wrocławiu. Omówił temat dotyczący Roli Zagród Edukacyjnych w tworzeniu specjalizacji oferty turystyki wiejskiej na przykładzie województwa dolnośląskiego.

Obecnie zajmuje  stanowisko głównego specjalisty  w dziale  przedsiębiorczości  Wiejskiego  Gospodarstwa  Domowego i  Agroturystyki. Pełni  funkcję  koordynatora  stałego  zespołu  d.s. oceny technicznej  wniosków do programu  akcesyjnego  rozwoju  rolnictwa i obszarów wiejskich. Jako trener pracował w Funduszu Współpracy  Agrolinia 2000, Fundacja Rozwoju Wsi i Fundacją  Spółdzielczości  Wiejskiej  we Wrocławiu  (wspiera rozwój grup marketingowych. Moderator  d.s. rozwoju rolnictwa. Współautor wielu publikacji. Uczestnik wielu  wyjazdów zagranicznych promujących agroturystykę. Zajmuje się organizacją badań rynkowych. Uczestnik kampanii  informacyjnej  o funduszach strukturalnych UE  w Polsce. Zarządca projektu  Szkoła Liderów  Wiejskich.         

                                               

Renata Knitter 2017-05-13T07:54:34+00:00

Renata Knitter – prelegent na seminarium w Gdańsku. Omówiła temat dotyczący ,,Znaczenia kapitału ludzkiego stowarzyszeń i jego wpływ na rozwój lokalny na przykładzie działalności Stowarzyszenia Rozwoju Turystyki Wiejskiej ,,Słowiniec”.

Na co dzień prowadzi gospodarstwo agroturystyczne. Pełni funkcję jako Prezes  Stowarzyszenia  Rozwoju  Turystyki  Wiejskiej „Słowiniec’’, gdzie pozyskuje środki zewnętrzne na realizację  projektów  dotyczących  budowania marki  i produktu  turystycznego. Propaguje różnorodne formy turystyki oraz różne pakiety pobytowe. Organizuje działania  projektowe z  tym związane – dla gości, turystów i społeczności. Organizatorka wielu  spotkań, szkoleń, koordynator wielu projektów. 

e-mail: komnino@op.pl

Justyna Kubiatowicz 2017-05-12T10:47:58+00:00

Justyna  Kubiatowicz  – wykładowca na seminarium w Poznaniu; omówiła temat związany z konkursem na najlepszy produkt turystyczny na obszarach wiejskich w Wielkopolsce jako dobra praktyka służąca podnoszeniu jakości usług obiektów turystyki wiejskiej.

Pracuje jako główny  specjalista  Urzędu  Marszałkowskiego Woj. Wielkopolskiego. Zajmuje  się  promocją  laureatów konkursu na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich  w Wielkopolsce. Współpracuje z  Wielkopolską  Organizacja Turystyczną, Wielkopolskim  Towarzystwem  Agroturystyki i  Turystyki  Wiejskiej. Promuje żywność  wysokiej  jakości  i  turystyk wiejskiej.

e-mail: Justyna.Kubiatowicz@umww.pl

Irena Wojciechowska 2017-05-13T07:54:40+00:00

Wykładowca na seminarium w Poznaniu. Omówiła tematykę związaną z rolą Lokalnych Grup Działania w sieciowaniu produktów turystyki wiejskiej na przykładzie Wielkopolski.

Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego  „EFEKT’’. Współzałożycielka  Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  ‘’Puszcza Notecka’.  Działaczka na rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych (klub „KIWANIS INERNATIONAL’’). Współzałożycielka Grupy Rybackiej  „Warta-Noteć’’. Oddana  działalności na rzecz integracji  biznesu, inicjatorka i założycielka Stowarzyszenia Wronieckich Przedsiębiorców. Oddany członek Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Notecka’’. Pasjonatka ogrodów, kwiatów i fotografii.

e-mail: biuro@puszczanotecka.org

Andrzej Kwiatkowski 2017-07-25T10:12:08+00:00

Andrzej Kwiatkowski – właściciel gospodarstwa agroturystycznego położonego w Chodlu na Lubelszczyźnie. Aktywnie działa na rzecz rozwoju i promocji agroturystyki jako prezes Lubelskiego Związku Agroturystycznego. Uczestnik licznych audycji radiowych i telewizyjnych poświęconych  tematyce odpoczynku na wsi. Uczestnik licznych targów turystycznych, zarówno jako wystawca, jak również jako współorganizator stoisk targowych. Ofertę swojego gospodarstwa turystycznego promuje za pośrednictwem Internetu, folderów promocyjnych, artykułów w prasie lokalnej i branżowej. Pasjonat geocachingu, nie tylko aktywnie włącza się w zakładanie nowych skrytek (geo-cache), ale także prowadzi szkolenia dotyczące popularyzacji tej formy turystyki aktywnej. 

e-mail: agro@chodel.com.pl

Odpoczywaj na wsi

Kampania „Odpoczywaj na wsi” realizowana jest przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Jej celem jest kreowanie wizerunku obszarów wiejskich, jako turystycznego rynku oferującego zróżnicowane i całoroczne atrakcje. Za obsługę merytoryczną Kampanii odpowiada Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”