Zapraszamy do uczestnictwa w e-szkoleniu pt. „Aspekty prawne zakładania i prowadzenia działalności turystycznej na wsi”.

Szkolenie odbędzie się w ramach Kampanii „Odpoczywaj na wsi”. Kampanie realizuje Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „GG oraz Lokalna Organizacja Turystyczna „Kraina Lessowych Wąwozów”. Kampania na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Informacje dostępne na stronie www.agroturystyka.pl

E-szkolenie Aspekty prawne zakładania i prowadzenia działalności turystycznej na wsi odbędzie się dnia 10 listopada 2020 roku od godziny 12.00.

Szkolenie wersji internetowej na platformie zoom będzie prowadzone przez Pana Jerzego Raciborskiego. Przedstawia on m.in. Obowiązujące przepisy prawne i podatkowe dotyczące prowadzenia działalności turystycznej na wsi, wymagania sanitarne, przepisy szczególne regulujące działalność turystyczną na wsi w dobie pandemii.
Pani Krystyna Drąg Dobre praktyki w zakresie prowadzenia działalności turystycznej na wsi w dobie pandemii, w związku z panującą pandemią Covid.

Szkolenie będzie niewątpliwie okazją do wykorzystania wiedzy i doświadczenia prowadzących w zakresie funkcjonowania turystyki wiejskiej. Także przedstawia propozycje zmian prawnych i podatkowych, przede wszystkim mogłyby wpłynąć na efektywność działalności turystycznej na wsi.

Liczba miejsc na szkolenie została zamknięta

Wykład dot. Obowiązujących przepisów prawnych i podatkowych dotyczących prowadzenia działalności turystycznej na wsi został poprowadzony przez Pana Jerzego Raciborskiego.  Kolejny wykład dot. Dobrych praktyk w zakresie prowadzenia działalności turystycznej na wsi w dobie pandemii poprowadziła Pani Krystyna Drąg.

Ze względu na duże zainteresowanie, materiały w wersji pdf dostępne są na stronie www.odpoczywajnawsi.pl w module Wiedza. https://odpoczywajnawsi.pl/wiedza/