Wakacje na wsi bezpieczne i higieniczne? Oczywiście!

Zbliżają się wakacje, tak wyczekiwane po wymagającym poświęceń okresie narodowej kwarantanny. Czas, aby zaplanować letni wypoczynek, najlepiej na polskiej wsi. Poznaj zasady bezpiecznego wypoczynku w gospodarstwie agroturystycznym.

Polska wieś to kolebka naszej kultury, która przetrwała w swej nierozerwalnej więzi z naturą do dziś. To miejsce, gdzie oprócz trudu pracy, znajduje się przestrzeń, harmonia i spokój. Wszystko to, co jest nam w obecnych czasach tak potrzebne. Do tych naturalnych przymiotów wsi, tak cennych dla wypoczynku, obecnie możemy dołożyć jeszcze higieniczność i bezpieczeństwo kwaterunku. Poznajmy więc zasady, jakimi kierować się będą gospodarze, aby przygotowywać i obsłużyć twój pobyt w ich kwaterach.

Podstawowa zasada:

Pierwszą i nadrzędną zasadą, która obejmuje wszystkich obecnych w gospodarstwie agroturystycznym, jest ZASADA WSPÓŁODPOWIEDZIALNOŚCI ZA BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE POPRZEZ STOSOWANIE SIĘ DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW. Czas wypoczynku nie jest czasem odpoczynku od zasad higieny. Będąc na wakacjach tak samo, jak w domu, musimy przestrzegać zaleceń mających na celu niwelowanie zagrożenia zakażeniem koronawirusem.

Co oznacza dla nas współodpowiedzialność? Jest to zachowanie podstawowych zasad higieny:

 1. Utrzymywanie 1,5-2 m odstępu od otaczających nas osób
 2. Powściągliwe witanie się, tj. unikanie podawania rąk czy obejmowania się
 3. Dezynfekowanie rąk, zasłanianie nosa i ust oraz unikanie dotykania ich okolic
 4. W przypadku kichania zasłanianie ust łokciem lub chusteczką (którą należy później wyrzucić do zamkniętego kosza), a następnie dezynfekowanie rąk.

Ale UWAGA: jeżeli pozostajesz w kwarantannie, nie możesz wyjechać na wypoczynek. Gdy zaś obserwujesz u siebie lub w najbliższym otoczeniu objawy koronawirusa zrezygnuj z wyjazdu. W te wakacje na pewno znajdziesz inny termin na wakacyjny wypoczynek, gdy będziesz pewny swojego zdrowia.

Higieniczne wakacje w agroturystyce

Chętni na wypoczynek na wsi mogą liczyć, że kwatera, w której się zatrzymają, zapewni im higieniczne warunki.

 1. Każdy obiekt musi ustalić zasady, które pozwolą gościom utrzymywać 2 m odstępy pomiędzy sobą. Oznacza to, że gospodarstwo agroturystyczne zobowiązane jest tak zorganizować się, aby obecni w niej goście i pracownicy nie stykali się z sobą.
 2. W obiektach muszą pojawić się w widocznym miejscu instrukcji dotyczących podstawowych zasad higieny i przypominanie o regularnym myciu rąk, unikaniu dotykania twarzy, zakrywaniu nosa i ust oraz postępowania w przypadku kichania.
 3. Obiekt zobowiązany jest do zmniejszenia o połowę liczby osób przebywających w toaletach wspólnych. W takich sanitariatach może być wykorzystana ½ liczby dostępnych kabin. Wszystko to, aby umożliwić zachowanie dystansu społecznego min. 2 m.
 4. W obiektach muszą zostać wyłączone z użytku wszelkiego rodzaju fontanny, baseny, siłownie, fitness, place zabaw oraz wspólne miejsc przebywania osób zakwaterowanych (np. sale zabaw, sale i świetlice wypoczynkowe, wspólne kuchnie z możliwością przygotowywania samodzielnych posiłków, poidełek)

Reżim sanitarny w agroturystyce dotyczyć będzie również gastronomii:

 1. Zaleca się dostarczanie posiłków do pokojów. Jednakże, gdy jest to niemożliwe wskazane jest ustalenie godzin posiłków dla poszczególnych rodzin/osób z danego pokoju, w przypadku dysponowania wspólną jadalnią dla większej liczby gości (kilka rodzin).
 2. Wyłączenie możliwości korzystania z bufetu, możliwość serwowania posiłków w jadalni pod warunkiem zachowania minimum 2 m odległości między osobami spożywającymi posiłek.
 3. Uwzględnienie czasu na czynności porządkowe pomiędzy rotacją gości korzystających z jadalni lub kuchni.
 4. Każdorazowe dezynfekowanie stolika po zakończeniu obsługi gości lokalu gastronomicznego przy danym stoliku, wraz z wymianą serwet, obrusa i podkładek pod talerze. Po zakończonej dezynfekcji stolika powinien zostać oznaczony (zdezynfekowano)
 5. Regularne (kilka razy w ciągu dnia) czyszczenie powierzchni wspólnych, z którymi stykają się klienci, np. klamek, poręcz, uchwytów blatów, oparcia, krzeseł.
 6. Umieszczenie przy wejściu do jadalni dozownika ze środkiem do dezynfekcji, ręczników jednorazowych oraz koszy na odpady zmieszane regularnie opróżniane.
 7. Zapewnienie, w miarę możliwości, częstego wietrzenia jadalni i kuchni.
 8. Umieszczenie przy wejściu informacji o maksymalnej liczbie gości w jadalni.
 9. Zastąpienie solniczek, pieprzniczek, cukiernic saszetkami.
 10. Mycie naczyń i sztućców w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze co najmniej 60 oC lub wyparzenie.
 11. Preferowane jednorazowe sztućce.

Wiele czynności w agroturystyce jest wykonywanych poza zasięgiem naszego wzroku. Również pracownicy zobowiązani są do przestrzegania norm sanitarnych, aby wspólny pobyt na wsi był bezpieczny dla wszystkich:

 1. Przed rozpoczęciem przyjmowania gości należy przeszkolić pracowników z zasad zachowania dystansu społecznego w tym powitania gości bez bliskich kontaktów i uścisku dłoni.
 2. Należy również przekazać pracownikom recepcji, że wymagane jest, aby przed zatwierdzeniem rezerwacji, przekazali klientowi informację, że w obiekcie nie może przebywać osoba poddana kwarantannie, izolacji (osoba chora na Covid-19), zakażona SARS CoV-2
 3. Wymagane jest zorganizowanie stanowisk pracy tak, aby zachować 1,5 m odstępy pomiędzy pracownikami i gośćmi. Od pracowników wymagane jest zachowanie czystego stanowiska pracy, szczególnie po zakończonym dniu pracy. Prowadzący wypoczynek musi uczulać pracowników na regularną dezynfekcję powierzchni często dotykanych.
 4. Prowadzący gospodarstwo agroturystyczne i jego pracownicy muszą mieć zapewnione środki ochrony indywidualnej:
  1. płyny dezynfekcyjne konieczne do czyszczenia powierzchni wspólnych
  2. maseczki ochronne, którymi zakryte zostaną usta i nos
  3. rękawice jednorazowe i jednorazowe fartuchy z długimi rękawami (w razie potrzeby)
  4. preparaty do dezynfekcji rąk
 5. Przed rozpoczęciem pracy (tuż po pojawieniu się w miejscu pracy), jak również pomiędzy czynnościami (wyrzucanie śmieci, sprzątanie etc.) obowiązkowo należy dokładnie umyć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%), czynność tę należy powtarzać regularnie.

Pracownicy mający kontakt z gośćmi muszą mieć zapewnione regularne pranie i czyszczenie odzieży (pranie w temperaturze, co najmniej 60oC z dodatkiem detergentu).

 1. Pracownicy muszą mieć ograniczone możliwości korzystania z przestrzeni wspólnych, tak aby się nie stykać. Same zaś pomieszczenia, w miarę możliwości, powinny być regularnie wietrzone. W tym celu zalecane jest:
  1. wprowadzenie różnych godzin przerw między zmianami,
  2. zmniejszenie liczby pracowników korzystających ze wspólnych obszarów w danym czasie (np. przez rozłożenie przerw na posiłki).
 2. O ile to możliwe, zalecane jest, aby prowadzący gospodarstwo wspierał swoich pracowników w dojazdach do miejsca pracy, tak aby unikali podróży środkami komunikacji publicznej.
 3. Przygotowanie procedury postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji podejrzenia zakażenia i skuteczne poinstruowanie pracowników.