Głosowanie zakończone!

Charakterystyka Obiektu
Opis działań wynikających z obecnej sytuacji epidemiologicznej związanych z przygotowaniem obiektu
Opis działań wynikających z obecnej sytuacji epidemiologicznej związanych z przygotowaniem oferty pobytowej
Dobre praktyki związane z funkcjonowaniem obiektu w dobie pandemii COVID – 19

Udostępnij obiekt

Loading...

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Materiał opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej “Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

© Copyright 2018 – 2021 | Odpoczywaj Na Wsi | Polityka Prywatności