Dolnośląski Katalog dobrych praktyk – agroturystyka i zagrody edukacyjne – zaproszenie do zgłoszenia

Do końca czerwca został przedłużony termin, w którym właściciele gospodarstw agroturystycznych i zagród edukacyjnych mogą bezpłatnie zgłosić ofertę swoich obiektów do publikacji w Dolnośląskim katalogu dobrych praktyk – agroturystyka i zagrody edukacyjne.

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu wydaje katalog, w którym będzie można znaleźć ofertę około 100 obiektów turystycznych z Dolnego Śląska – gospodarstw agroturystycznych i zagród edukacyjnych, zrzeszonych w Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych.
Katalog powstaje w ramach operacji „Tworzenie sieci kontaktów sprzyjających innowacjom w rozwoju usług turystycznych na obszarach wiejskich Dolnego Śląska”. Celem wydania publikacji jest pokazanie potencjału Dolnego Śląska pod kątem rozwijania usług turystycznych.

Właścicieli obiektów, zainteresowanych bezpłatnym zamieszczeniem opisu swojej oferty w Dolnośląskim katalogu dobrych praktyk, po zapoznaniu się z Regulaminem, prosimy o wysłanie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia do 30 czerwca na adres agnieszka.kowalczuk@dodr.pl,
DODR zastrzega możliwość zmiany terminów przesyłania kart zgłoszenia.

Informacji udziela:
Agnieszka Kowalczuk-Misek,
Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
tel. 71 339 86 56 wew. 151, 609 657 199,
e-mail: agnieszka.kowalczuk@dodr.pl,

Źródło oraz więcej informacji dostępnych na stronie: https://www.dodr.pl/zapowiedzi,1029-wydajemy-dolnoslaski-katalog-dobrych-praktyk-agroturystyka-i-zagrody-edukacyjne