Prelegent na seminarium Promocja oferty turystyki wiejskiej. Omówiła temat: Znaczenie specjalizacji w promocji turystyki wiejskiej na przykładzie Sieci Zagród Edukacyjnych

Główny specjalista – Kierownik Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie.
Trener, wykładowca i moderator zajęć edukacyjnych z zakresu turystyki wiejskiej dla dorosłych od roku 1993, w tym dla studentów kierunku „Turystyka i rekreacja” Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Autorka i redaktorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnych dotyczących turystyki wiejskiej, w tym m.in.:
• „Zarządzanie gospodarstwami edukacyjnymi w Szwajcarii – rola doradcy”, Częstochowa 2014
• „Zagrody Edukacyjne w koncepcji rolnictwa zaangażowanego społecznie”, Częstochowa 2014
• „Partnerstwo dla turystyki wiejskiej, Kraków 2011
• Prawno finansowe uwarunkowania prowadzenia usług turystycznych na polskiej wsi po akcesji do UE, Kraków 2005
• Jak sprostać wymogom systemu kategoryzacji wiejskiej bazy noclegowej?, Kraków 1997
Ekspert ds. agroturystyki i koordynator w kilkunastu krajowych i międzynarodowych projektach edukacyjnych;
W tym:
• Ogólnopolska Sieć Zagród Edukacyjnych (2011 – nadal) – koordynator

e-mail: e.dziasek@cdr.gov.pl