Katarzyna Mysiak – prelegent na seminarium w Gdańsku. Omówiła temat Opiniotwórcze znaczenie mediów społecznościowych w promocji turystyki wiejskiej.

Na co dzień pracuje w Akademii Morskiej w Gdyni na wydziale Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa, gdzie jest wykładowcą; posiada specjalność z zakresu turystyki wiejskiej, hotelarstwa, ruchu turystycznego; zasiada w komisji konkursowej „Piękna Wieś Pomorska 2017r”. Uzyskała tytuł doktora nauk ekonomicznych po pozytywnej obronie rozprawy doktorskiej nt. Agroturystyka w rozwoju gospodarczo-społecznym obszarów wiejskich województwa pomorskiego.

e-mail: k.mysiak@wpit.am.gdynia.pl