17 marca 2018 roku w Łodzi, odbyło się seminarium poświęcone problematyce jakości usług w turystce wiejskiej. Problematyka jest obecnie istotna ze względu na trwające prace nad nowelizacją ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych. Uczestnicy Seminarium mieli okazję do zapoznania się z proponowanymi przez Departament Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki rozwiązaniami w tym zakresie.

W programie seminarium:

Propozycje zapisów w nowelizowanej ustawie o usługach hotelarskich w odniesieniu do obiektów turystyki wiejskiej – Ewa Pawlak-Lewandowska – Dyrektor Departamentu Turystyki, Dominik Borek Główny Specjalista ds. obsługi prawnej w turystyce – Ministerstwo Sportu i Turystyki

Aspekty prawne świadczenia usług hotelarskich na terenach wiejskich – stan obecny – Krystyna Drąg – Wiceprezes Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „GG”
Rekomendacja oferty turystyki wiejskiej – wzorce europejskie – Aneta Mazurek – Członek Zarządu EuroGites
Rola dobrowolnych systemów oceny jakości oferty turystyki wiejskiej w Polsce na przykładzie Kategoryzacji Wiejskiej Bazy Noclegowej – Andrzej Mikołajewicz – Członek Zarządu Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „GG
Rola instytucji działających na rzecz rozwoju turystyki wiejskiej w kształtowaniu jakości usług turystycznych – Katarzyna Orzechowska – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi