Kampania 20212023-11-20T14:40:15+01:00

KAMPANIA 2021

TARGI W RAMACH KAMPANII 2021

Targi Regionów i Produktów Turystycznych TOUR SALON2021-09-29T09:40:55+02:00

Stoisko Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi “Odpoczywaj na wsi”, podczas  Targów Regionów i Produktów Turystycznych TOUR SALON, które odbędą się w dniach 24 – 26 września 2021 roku na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, ul. Głogowska 14 w Poznaniu.

Na stoisku zostały zgromadzone materiały promujące wypoczynek w obiektach agroturystycznych oraz atrakcje turystyczne na wsi.

Podczas każdego dnia trwania imprezy targowej zostały przeprowadzone przez twórczynię ludową Panią Monikę Matuła-Wetzlich warsztaty pn. „zakładki z motywem folkowym”, „mini tkactwo” oraz „jesień na wsi – papieroplastyka”. W ramach warsztatów uczestnicy stosując metodę decoupagę, ozdabiali drewniane listewki tworząc folklorystyczne zakładki do książek oraz wykonywali piękne ludowe kwiaty z bibuły.

Targi TOUR SALON są miejscem inspiracji dla kilku tysięcy pasjonatów podróży, którzy poszukują destynacji dla swoich wypraw weekendowych czy wakacyjnych. Podczas edycji 2021 zaprezentowane zostały polskie regiony i miasta, a także dostawcy usług turystycznych zza granicy.

XXVII Międzynarodowe Dni z Doradztwem Rolniczym w Siedlcach2021-09-15T11:25:35+02:00

Dni Siedlec – XXVII Międzynarodowe Dni z Doradztwem Rolniczym, które odbyły się 11 i 12 września 2021 r. w Siedlcach na terenie Agencji Rozwoju Miasta Siedlce przy ul. Jana Pawła II 6, to możliwość wymiany doświadczeń, nawiązywania współpracy, uzyskania informacji dotyczących innowacji, zasięgania opinii i porad instytucji działających na rzecz rolnictwa, a także prezentacja towarów, usług i produktów.

Na stoisku „Odpoczywaj na wsi” Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprezentowana została szeroka oferta gospodarstw agroturystycznych, zagród edukacyjnych, a także innych form wypoczynku na obszarach wiejskich.

Podczas każdego dnia trwania imprezy uczestnicy mogli aktywnie uczestniczyć w warsztatach twórczości ludowej pn. „tkactwo na mini krosnach”, „witrażowa wycinanka” oraz „mandale”. W ramach warsztatów zorganizowane zostały konkursy z atrakcyjnymi nagrodami dla uczestników.

   

 

Ogólnopolskie Dożynki Jasnogórskie2021-09-15T11:16:11+02:00

Po raz pierwszy w tym roku stoisko Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi “Odpoczywaj na wsi” było dostępne dla odwiedzających. w dniach od 4 do 5 września 2021 roku na terenie parkingów jasnogórskich w Częstochowie. Była to świetna okazja by sprawdzić jakie korzyści czekają na turystów, którzy wybiorą odpoczynek na wsi.

Oprócz materiałów promocyjnych, przewodników, katalogów obiektów agroturystycznych przygotowane zostało mnóstwo atrakcji.
Warsztaty pt. „Podkowa z masy solnej” oraz „Zdobienie żelaza” – poprowadzone przez twórczynię ludową Panią Urszulę Mirosław.

Podczas warsztatów uczestnicy mogli wykonać ozdobne podkowy oraz zdobić krążki metalowe za pomocą kowalskich stempli. W formie rekwizytów były różne rodzaje podków: zimowa i letnia, ortopedyczna itp. dzięki którym uczestnicy poznali różnice między podkowami.

Został zorganizowany konkurs – na najładniejszą podkowę oraz na najoryginalniejszy krążek kowalski. Dla laureatów konkursu czekały atrakcyjne nagrody.

 

                       

TWÓRCY 2021

Monika Matuła-Wetzlich2024-04-20T09:36:35+02:00

Monika Matuła-Wetzlich – prezes klubu rękodzieła „Ziemianka” działającego przy Nałęczowskim Ośrodku Kultury. Na co dzień pełni rolę instruktora warsztatów rękodzieła artystycznego i plastyki dla dzieci i dorosłych w Gminnym Ośrodku Kultury w Wojciechowie. Prowadzi warsztaty m.in. pn. „tkactwo na mini krosnach”, „witrażowa wycinanka” oraz „mandale”.

 

To właśnie m.in. także dzięki obecności twórcy ludowego, którego pasja związana z rękodziełem ludowym przyciągała uwagę gości i angażowała ich do aktywnego udziału w wydarzeniu, stoisko „Odpoczywaj na wsi” cieszyło się ogromną popularnością.

W ramach warsztatów uczestnicy wykonują na krośnie ekologicznym oplot osnowy z nici bawełnianych, następnie przy użyciu igły do tkania stworzą mini makatkę/podkładkę z kolorowej włóczki, witrażowe liście oraz mandale (forma papieroplastyki obrzędowej).

e-mail: m-monika@wp.pl,
www.ziemianki.pl.tl.

Urszula Mirosław2023-09-24T14:58:18+02:00

Pani Urszula Mirosław jest z wykształcenia plastyczką. Na co dzień pełni rolę przewodniczki po Muzeum Kowalstwa w Wojciechowie.

Twórczyni ludowa Pani Urszula Mirosław prowadzi różne pokazy i warsztaty np.  „medaliony kowala”, „wianki z Nocy Świętojańskiej” oraz „podkowa na szczęście”.

Podczas warsztatu pt. „medaliony kowala” dzieci oraz dorośli otrzymują płytkę z cienkiej blachy żelaznej w formie okręgu, następnie za pomocą stempla ozdabiają ją techniką kowali – delikatnie uderzając młotkiem w dłutko z wybranym kształtem.

W trakcie warsztatu pt. „wianki Nocy Świętojańskiej” uczestnicy  wykonują wianki z bibuły. Do wykonania wianków używają bibuły marszczonej, w dowolnych kolorach, drut do stworzenia „otoka” klej, sznurek, nożyczki. Kwiatki wykonane z bibułki są doczepiane (doklejane) do otoka.

Podczas warsztatu pt. „podkowa na szczęście” goście ozdabiają różnymi elementami – bibułą, guzikami, wycinankami z kolorowego papieru, plasteliną – przygotowane z twardego papieru formy podków.

EKSPERCI 2021

Andrzej Kwiatkowski2024-04-20T09:32:43+02:00

Prezes Lubelskiego Stowarzyszenia Agroturystycznego. Prowadzi pilotażowe działania na rzecz wdrożenia agroturystyki. Czynnie bierze udział w działaniach organizacji pozarządowych działających na rzecz promocji turystyki wiejskiej. Koordynator wielu wydawnictw. Wykształcenie wyższe – specjalność: systemy informacyjne – Wydział Elektrotechniki i Informatyki. Inspektor kategoryzacyjny Wiejskiej Bazy Noclegowej.
Moderator  prowadzący cykl szkoleń: „Rozwój innowacyjnych produktów turystycznych na terenach wiejskich poprzez wdrażanie geocachingu w turystyce wiejskiej i agroturystyce oraz jego upowszechnienie”.
Prelegent podczas konferencji pt. „Promocja produktu turystyki wiejskiej i agroturystyki w kontekście nowych trendów rynku turystycznego” w dniu 25 listopada 2016r, na terenie Centrum Targowo-Kongresowego MT Polska, ul. Marsa 56 Hala D. Omówił temat : „Geocaching w Polsce”. Prezentacja służyła przybliżeniu znaczenia zastosowania gry turystycznej, jakie korzyści daje regionom, jak można zaprezentować inne ciekawe miejsca, które nie pokazałoby się w żaden inny konwencjonalny sposób. Jak można aktywizować środowisko lokalne do promocji lokalnych ciekawostek.Prelegent na seminarium pt. Promocja oferty turystyki wiejskiej. Omówił temat: Rola stowarzyszeń agroturystycznych w promocji oferty turystyki wiejskiej

e-mail: agro@chodel.com

Wojciech Popko2023-05-29T10:31:25+02:00

Wojciech Popko – prowadził obsługę stoiska na większości Targach oraz imprezach promocyjnych w ramach kampanii. Prelegent na seminarium w Łodzi. oraz w Warszawie. Omówił temat dotyczący budowy i promocji produktów turystyki wiejskiej na bazie enoturystyki oraz Korzyści wynikające ze specjalizacji oferty gospodarstwa agroturystycznego.

Prywatnie jest Prezesem Stowarzyszenia Kwaterodawców Miasta i Gminy Zwierzyniec. Na co dzień prowadzi gospodarstwo enoturystyczne. Założyciel jednej z najlepszych winnic na Roztoczu.  Prowadzi zajęcia we własnej zagrodzie edukacyjnej. Propaguje różnorodne formy wypoczynku w gospodarstwach rolnych. Czynnie uczestniczy w organizacji szkoleń. Z wielkim zaangażowaniem obsługuje imprezy turystyczne i agroturystyczne na stanowisku Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej GG. Współpracuje przy opracowywaniu i wydawaniu wydawnictw w dziedzinie turystyki i agroturystyki.

e-mail: polana@polana.info.pl

Wiesław Czerniec2024-04-20T09:34:17+02:00

Wiesław Czerniec – prelegent na seminarium w Warszawie. Omówił temat związany z trendami w turystyce wiejskiej wynikające z Programu Rozwoju Turystyki Wiejskiej w Polsce. Prelegent na seminarium w Szczecinie. Omówił temat – Portal www.odpoczywajnawsi.pl jako narzędzie promocji Konsorcjum Turystyki Wiejskiej oraz Kampanii „Odpoczywaj na wsi”.

Pełni funkcje Prezesa Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej Gospodarstwa Gościnne”,  Dyrektora Lokalnej Organizacji Turystycznej “Kraina Lessowych Wąwozów”, Prezesa Lubelskiego Związku Stowarzyszeń Agroturystycznych.

Pracując jako Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Wojciechowie, był założycielem Muzeum Kowalstwa oraz organizatorem wielu imprez, które w znaczący sposób przyczyniły się do ratowania tradycyjnego kowalstwa ludowego. Koordynator wielu projektów szkoleniowych skierowanych do mieszkańców wsi. Jest autorem koncepcji internetowego serwisu promocji  oferty agroturystycznej www.agroturystyka.pl oraz internetowego systemu oceny Wiejskiej Bazy Noclegowej. Bierze udział w działaniach na rzecz wdrożenia kategoryzacji Wiejskiej Bazy Noclegowej, w tym wdrożenia specjalizacji gospodarstw, promocji tematycznych ofert w serwisie www.agroturystyka.pl. Wykładowca wielu konferencji, seminarium, wykładów oraz warsztatów propagujących turystykę i agroturystykę.

e-mail: wczerniec@gmail.com

Jagoda Urszula Jóźwik2024-05-09T12:47:13+02:00

Jagoda Urszula Jóźwik – Specjalista ds. informacji agroturystycznej Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „Gospdarstwa Gościnne”. Specjalista z zakresu promocji kwater agroturystycznych w Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”, w związku z tym prowadzi weryfikację kategoryzacji obiektów – Wiejskiej Bazy Noclegowej. Bierze czynny udział w opracowaniu merytorycznym wielu wydawnictw. Przede wszystkim prowadzi aktywną współpracę z kwaterodawcami, inspektorami Wiejskiej Bazy Noclegowej. Wykształcenie wyższe.
Jest administratorem strony internetowej www.agroturystyka.pl, www.pftw.pl oraz www.odpoczywajnawsi.pl. Współpracuje przy organizacji szkoleń, konkursów oraz pomocy przy realizacji projektów dla instytucji.

Obsługiwała szkolenie pn. „Wykorzystanie dziedzictwa lokalnego do budowy produktu turystyki wiejskiej” w ramach projektu grantowego organizowanego przez Lubelski Związek Stowarzyszeń Agroturystycznych. Prelegent na szkoleniu Lubelskiego Związku Stowarzyszeń Agroturystycznych w Wojciechowie, 2019 rok – omówiła temat: Promocja w serwisie www.agroturystyka.pl jako internetowym narzędziu informacji, promocji i sprzedaży oferty agroturystycznej. Samodzielna administracja stroną.
Prowadziła konsultacje dla Polskiej Organizacji Turystycznej dotyczącej projektu pn. „Identyfikacja, upowszechnianie i promocja dobrych praktyk w turystyce na obszarach wiejskich – kontynuacja”. Konsultacja dotyczyła standardów jakości wynikających z kryteriów Kategoryzacji Wiejskiej Bazy Noclegowej w celu opracowania regulaminu konkursu. Opracowany z udziałem konsumentów system to zbiór wymagań dotyczących zarówno infrastruktury jak i usług towarzyszących.

Obsługa oraz współorganizacja seminariów/ warsztatów/ konferencji.

Realizator oraz obsługa wielu projektów m.in ,,Wzmocnienie jakości usług agroturystycznych na Warmii i Mazurach poprzez wdrażanie systemu kategoryzacji wiejskiej bazy noclegowej’’; “Podnoszenie jakości usług agroturystycznych w Małopolsce opartych na autentycznych elementach regionalnych”; „Promocja turystyki odpowiedzialnej w gospodarstwach ekologicznych i tradycyjnych w Polsce”.

Inspektor certyfikujący obiekty, atrakcje turystyczne w ramach certyfikacji produktów Polskiej Marki Turystycznej Krainy Lessowych Wąwozów.

https://www.facebook.com/jagoda.jozwik.9/

e-mail: jagoda@agroturystyka.pl

Ewa Turek2021-09-09T12:05:48+02:00

Ewa Turek – Specjalista ds. promocji turystycznej w Lokalnej Organizacji Turystycznej „Kraina Lessowych Wąwozów; pracownik ds. informacji agroturystycznej Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”. Współpracuje przy organizacji szkoleń, konkursów oraz pomocy przy realizacji projektów dla instytucji. Tworzy pakiety pobytowe w gospodarstwach agroturystycznych na terenie województwa lubelskiego. Brała czynny udział oraz obsługiwała szkolenie pn. „Wykorzystanie dziedzictwa lokalnego do budowy produktu turystyki wiejskiej” w ramach projektu grantowego organizowanego przez Lubelski Związek Stowarzyszeń Agroturystycznych. Uczestniczyła w spotkaniu członków Lokalnej Organizacji Turystycznej. Poprowadziła wykład nt. „Tworzenia kosztów imprez i produktów turystycznych” w Nałęczowie w dniu 29.11.2019. Prelekcja dotyczyła sprzedaży i rozliczania kosztów usług turystycznych oraz szczególnych zasad ich opodatkowania. Wykształcenie wyższe.
Ewa Turek prowadzi obsługę oraz współorganizuje seminara:
„Rekomendacja Turystyki Wiejskiej” 17 marca 2018 r. – Łódź
„Produkt Turystyki Wiejskiej” 12 maja 2018 r. – Szczecin
„Promocja oferty turystyki wiejskiej” – 23 listopad 2018 rok – Warszawa
Obsługiwała cykl seminariów pt. „Integracja środowiska turystyki wiejskiej i agroturystyki z przedstawicielami branży turystycznej”:
Specjalizacja oferty turystyki wiejskiej”- Wrocław – 24 luty 2017 r. we Wrocławskim Centrum Kongresowym.
„Dziedzictwo kulturowe jako ważny element produktu turystyki wiejskiej” -Łódź – 17 marca 2017 r, w Hali Expo-Łódź,
„Aktywność liderów wiejskich jako ważny czynnik rozwoju turystyki na obszarach wiejskich” – Gdańsk – 1 kwietnia 2017 r. w Centrum Wystawienniczo-Kongresowe AMBEREXPO
„Dziedzictwo polskiej wsi jako główny potencjał budowania oferty turystyki wiejskiej” – Warszawa – 22 kwietnia br., w Centrum Targowo-Kongresowym.
„Partnerstwo w działaniach na rzecz rozwoju i promocji turystyki wiejskiej” – Szczecin – 13 maja 2017 r. w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim
„Komercjalizacja produktu turystyki wiejskiej”. Opole – 27 maja 2017 r. na terenie Miejskiej Biblioteki Publicznej
„Wykorzystanie nowych technologii w promocji turystyki wiejskiej” – Warszawa 24 listopada 2017 r. w Pałacu Kultury i Nauki.
e-mail: info@kraina.org.pl

Przejdź do góry