Konkurs Bezpieczna kwatera – rozstrzygnięty!

Konkurs „Bezpieczna kwatera” rozstrzygnięty.

W dniu 10 grudnia 2021 roku podczas XIX Ogólnopolskiego Sympozjum Agroturystycznego odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu pn. „Bezpieczna” kwatera oraz wręczenie nagród laureatom konkursu.
Celem Konkursu była identyfikacja i upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie wdrożenia w wiejskiej bazie noclegowej działań związanych z podwyższonymi standardami epidemiologicznymi, a także wszelkimi działaniami polegającymi na dostosowania oferty do nowej sytuacji wynikającej z pandemii COVID-19 oraz wymagań prozdrowotnych turystów. Organizatorem konkursu była Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” na zlecenie Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie.

Do konkursu zakwalifikowało się 20 obiektów, których prezentacja odbyła się na stronie konkursowej https://odpoczywajnawsi.pl/bezpieczna-kwatera/
Laureatów konkursu wybierali: Internauci oraz Kapituła Konkursu. W skład Kapituły weszli Przedstawiciel Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Centrum Doradztwa Rolniczego, Polskiej Organizacji Turystycznej, Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”. Kapituła brała pod uwagę działania podjęte przez właścicieli obiektu wynikające z obecnej sytuacji epidemiologicznej związanych w przygotowaniem obiektu oraz dobre praktyki związane z funkcjonowaniem obiektu w dobie pandemii COVID – 19.
Laureatami Konkursu pn. „Bezpieczna Kwatera” według oceny Kapituły zostali:
1 miejsce – Łopusze województwo małopolskie
2 miejsce – Jarzębinka województwo pomorskie
3 miejsce – Stokrotka województwo lubelskie.

W głosowaniu internautów laureatami konkursu zostali
1 miejsce – Osada Stara Baśń z województwa pomorskiego
2 miejsce – Arenda z województwa małopolskiego
3 miejsce Borzęckie Zalipie z województwa małopolskiego.
Prezentacje Laureatów konkursu dostępne są na kanale You Tube – Odpoczywaj na wsi.

Zaprezentowane przez uczestników konkursu rozwiązania wynikające z pandemii COVID-19 powinny stać się inspiracją dla innych kwaterodawców oraz zachętą do wypoczynku na polskiej wsi przez turystów.