Informujemy, że Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich zaprasza do udziału w konkursie na projekty współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej w ramach LEADER. Konkurs ma na celu wyróżnienie przykładów inicjatyw służących rozwojowi lokalnej społeczności i ich regionów, finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w okresie programowania 2014-2020. Szczegóły pod adresem: http://ksow.gov.pl/news/entry/15808-konkurs-na-projekty-wspolpracy.html

Projekty należy zgłaszać na formularzu zgłoszeniowym do dnia 9 października 2020r. na adres poczty elektronicznej: konkursLGD@ksow.pl.