Świat się kręci wokół wsi – konkurs filmowy

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zaprasza do udziału w ogólnopolskim, amatorskim konkursie filmowym. Należy nagrać i przesłać film, w którym należy pokazać jak zmienia się polska wieś.
Zgłoszenia przyjmowane są do 6 września 2021 r.

Na najlepsze prace czekają nagrody pieniężne i wyróżnienia.
Konkurs skierowany jest do młodych mieszkańców wsi, w wieku od 16 do 40 roku życia. W ramach konkursu przewidziane są 2 kategorie wiekowe 16 – 25 lat oraz 26 – 40 lat.

Celem konkursu ogłoszonego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorza Pudę jest wzmocnienie pozytywnego wizerunku polskiej wsi i zawodu rolnika. Dzięki tej inicjatywie można się przekonać, że życie na wsi ma wiele pozytywnych aspektów, a rolnik to człowiek wszechstronny, który buduje swój potencjał dzięki pracy i efektywnemu wykorzystaniu środków unijnych.

Źródło oraz więcej informacji dostępnych na stronie: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wez-udzial-w-ogolnopolskim-konkursie-filmowym-swiat-sie-kreci-wokol-wsi