Wiedza2020-05-29T10:45:56+00:00
Funkcjonowanie gospodarstw agroturystycznych w czasie pandemii – wideo-szkolenie2020-06-10T11:29:07+00:00

Szkolenie dot. stosowania wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego przez obiekty agroturystyczne.
Spotkanie prowadzone było przez Pana Doktora Pawła Grzesiowskiego – immunologa oraz eksperta do spraw zakażeń.
Szkolenie dostępne jest pod linkiem https://www.facebook.com/watch/live/?v=714337222664911
Wideo-szkolenie organizowane zostało przez Polską Organizację Turystyczną przy współpracy z Polską Federacją Turystyki Wiejskiej „GG”.

Partnerstwo w działaniach na rzecz rozwoju i promocji turystyki wiejskiej2020-05-29T10:18:27+00:00

Rola  doradztwa w kreowaniu i promocji oferty turystyki wiejskiej – Ewelina Gielmuda  – Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach.

PL

Współpraca LGD z Regionalnymi i Lokalnymi Organizacjami Turystycznymi w działaniach na rzecz rozwoju turystyki wiejskiej.

PL

Wydarzenia i imprezy o charakterze lokalnym i regionalnym jako czynnik promocji turystyki wiejskiej 

PL

Dobre praktyki oferty turystyki wiejskiej w woj. zachodniopomorskim.

PL

Komercjalizacja produktu turystyki wiejskiej2020-05-29T09:50:44+00:00

1. Urlop u Ekorolnika  jako produkt sieciowy turystyki wiejskiej

PL

2. Działania Lokalnych Organizacji Turystycznych oraz Ogólnopolskiego Porozumienia Lokalnych Organizacji Turystycznej na rzecz komercjalizacji turystyki wiejskiej w Polsce – Jarosław Lichacy

PL

3. Oczekiwania turysty zagranicznego w stosunku do oferty polskiej wsi

PL

4. Oferta turystyki wiejskiej w województwie opolskim

PL

PL

Wykorzystanie nowych technologii w promocji turystyki wiejskiej2020-05-29T09:41:53+00:00

1. Wykorzystanie nowych technologii na rzecz promocji turystyki wiejskiej

PL

2. Agroturystyka w perspektywie ekonomii doświadczeń – dr Jan Zawadka – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

PL

3. Wykorzystanie beaconów, aplikacji mobilnych do tworzenia i promocji oferty turystyki wiejskiej

PL

4. Dobre praktyki w zakresie kreowania produktu turystyki wiejskiej w woj. podlaskim i mazowieckim

PL

Przepisy prawne w zakresie prowadzenia działalności turystycznej na wsi2020-05-29T09:22:44+00:00

Kwaterodawca to też  przedsiębiorca – prawo
Jerzy Raciborski, Zakład Prawa Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie

Działania DT w zakresie wsparcia agroturystyki
Ewa Pawlak – Lewandowska, Dyrektor Departamentu Turystyki (Ministerstwo Sportu i Turystyki)

Rola organizacji pozarządowych w procesie rozwoju turystyki wiejskiej2020-05-29T09:20:33+00:00

Rola stowarzyszeń agroturystycznych
w rozwoju turystyki wiejskiej

Wiesław Czerniec, Prezes Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej “Gospodarstwa “Gościnne”

Działalność PODR w Lubaniu na rzecz rozwoju GSA
Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu

Warunki prawne i podatkowe sprzyjające wykorzystaniu żywności z gospodarstwa rolnego2020-05-29T09:25:29+00:00

Enoturystyka jako oferta specjalna gospodarstwa agroturystycznego
Wojciech Popko,

Polska Smakuje
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Produkty turystyki wiejskiej oparte o potencjał kulinarny – dobre praktyki polskie i zagraniczne
dr Piotr Geise

Warunki prawne i podatkowe sprzyjające wykorzystaniu żywności z gospodarstwa rolnego do prowadzenia działalności turystycznej na wsi
mgr inż. Ryszard Jasiński, ZODR Barzkowice

Dobre praktyki w zakresie wykorzystywania dziedzictwa obszarów wiejskich oraz działania na rzecz wsparcia w kraju i w Europie2020-05-29T09:30:20+00:00

Dobre praktyki w zakresie wykorzystywania dziedzictwa obszarów wiejskich do rozwijania i promowania oferty turystyki wiejskiej w Europie.

Klaus Ehrlich, Sekretarz Generalny EuroGîtes – Europejskiej Federacji Turystyki Wiejskiej

PL

ENG

Mechanizmy wdrażania ustawodawstwa i systemów jakości dla turystyki wiejskiej we Włoszech.

Umberto Selmi, Włoska Sieć Obszarów Wiejskich

PL

ENG

Działania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Na Rzecz Wsparcia Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki w Polsce.

Robert Jakubik, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

PL

Proces budowania sieciowych produktów turystycznych opartych o tradycje wsi na przykładzie „Małopolskiego szlaku tradycji”.

Bożena Srebro,  Sądecka Organizacja Turystyczna

PL

„Mała polska wieś, o której słyszał cały świat…”.

Wanda Chlastawa,

PL

DESIGN THINKING – nowoczesne myślenie o projektach w turystyce wiejskiej – 5 pomysłów na promocję i rozwój usług w turystyce.

Tomasz Chyrchel, Generator Pomysłów Sp. z o.o.

PL

Markowe produkty turystyki wiejskiej2020-05-29T09:03:39+00:00

1. Zarządzanie terytorialnymi markami turystycznymi w Polsce w świetle realizacji projektu „Polskie Marki Turystyczne”

Marek Sołtysiak, Ministerstwo Rozwoju

PL

2. Konkurs Na wsi najlepiej jako narzędzie kreowania marki turystyki wiejskiej

Polska Organizacja Turystyczna

PL

3. Trendy w hospitality 2020 – Na podstawie doświadczeń portalu Slowhop

Aleksandra Klonowska – Szałek, serwis www.slowhop.com

PL

4. Marka regionalna „Górolsko Swoboda produkt regionalny®”

Leszek Richter – regionalny koordynator marki „Górolsko Swoboda produkt regionalny®”

PL

5. Cechy markowego produktu turystyki wiejskiej

dr hab. Magdalena Kachniewska, prof. SGH w Warszawie

PL

6. Dobre praktyki zarządzania marką w turystyce wiejskiej: Gospodarstwo agroturystyczne „Pod Jabłonią”

Katarzyna Siwiec – Agroturystyka “Pod Jabłonią”

PL

7. Dobre praktyki zarządzania marką w turystyce wiejskiej: “W Krainie Rumianku”

Kraina Rumianku

PL

Promocja oferty turystyki wiejskiej2020-05-29T08:56:38+00:00
Bezpieczna kwatera – wytyczne, oświadczenia2020-05-28T07:13:54+00:00

W wyniku wdrażania II etapu odmrażania gospodarki od 4 maja 2020 r została wznowiona działalność m.in. obiektów turystyki wiejskiej. W dniu 30 kwietnia przekazałem Państwu wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące turystyki wiejskiej.
Jak wynika z przeprowadzonych badań wśród potencjalnych turystów ponad 50% Polaków deklaruje chęć wyjazdów turystycznych. Ogromna większość chce skorzystać z oferty krajowej. Wśród czynników decydujących o wyborze miejsca noclegowego pojawił się związany z aktualną sytuacją epidemiczną – „Wprowadzenie przez obiekt podwyższonych standardów higienicznych”- ważny dla ponad 8 na 10 turystów”.
W celu umożliwienia turyście odnalezienia obiektów, które spełniają wymagania określone przez GIS podjęta została podjęta realizacja kampanii „Bezpieczna kwatera”. Na stronie www.agroturystyka.pl został zamieszczony filtr umożliwiający turyście odnalezienie kwater spełniających określone kryteria.
Warunkiem zamieszczenia obiektów w bazie jest przesłanie oświadczenia oraz dokumentacji zdjęciowej dotyczącej realizacji wymagań w obiektach. Obiekty posiadające pełną prezentacje w serwisie mają możliwość promocji oferty specjalnej wynikającej z obecnej sytuacji.

1. Przykładowy regulamin pobytu w kwaterze

PL

2. Oświadczenie związane z panującą epidemią COVID-19 dla turysty

3. Formularz informacyjny dla kwaterodawcy

PL

PL

Pisma, pozostałe wiadomości dot. funkcjonowania w okresie Convid – 192020-05-28T06:15:27+00:00

Odpowiedź na pismo w sprawie opracowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny „Wytycznych dla funkcjonowania turystyki wiejskiej, w tym Agroturystyki w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce”

Ustawa z 2 marca 2020 roku – o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
https://odpoczywajnawsi.pl/wp-content/uploads/2020/05/ustawa_2_marca_dzialania_przeciw_cowid.pdf

Ustawa 13 marca – w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego
https://odpoczywajnawsi.pl/wp-content/uploads/2020/05/ustawa_13_marca_2020.pdf

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii
https://odpoczywajnawsi.pl/wp-content/uploads/2020/05/Rozporządzenie-20.03.pdf

ROZPORZĄDZENIE  z dnia 1 kwietnia 2020 roku – zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
https://odpoczywajnawsi.pl/wp-content/uploads/2020/05/rozp_z_01_04_2020_dot_też_usług_hotelarskich_ostatnia-pozycja.pdf

Rozporządzenia dot. Koronawirus2020-05-27T11:23:53+00:00

Ustawa z 2 marca 2020 roku – o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
https://odpoczywajnawsi.pl/wp-content/uploads/2020/05/ustawa_2_marca_dzialania_przeciw_cowid.pdf

Ustawa 13 marca – w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego
https://odpoczywajnawsi.pl/wp-content/uploads/2020/05/ustawa_13_marca_2020.pdf

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii
https://odpoczywajnawsi.pl/wp-content/uploads/2020/05/Rozporządzenie-20.03.pdf

ROZPORZĄDZENIE  z dnia 1 kwietnia 2020 roku – zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
https://odpoczywajnawsi.pl/wp-content/uploads/2020/05/rozp_z_01_04_2020_dot_też_usług_hotelarskich_ostatnia-pozycja.pdf

Koronawirus – zagadnienia, wytyczne, instrukcje2020-05-27T11:00:53+00:00

1. Wytyczne dla funkcjonowania turystyki wiejskiej, w tym agroturystyki w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce

PL

2.Instrukcje:

  • Mycie rąk
  • Dezynfekcja rąk
  • Zakładania/ zdejmowania rękawiczek
  • Zakładania/ zdejmowania maseczki

PL