Wyniki konkursu plastycznego „Odpoczywaj na wsi”.

W dniu 16 listopada 2023 r. Kapituła Konkursu plastycznego pod nazwą „Odpoczywaj na wsi”, organizowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi we współpracy ze szkołami podstawowymi oraz Wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego, dokonała oceny prac wykonanych przez dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, które zostały zakwalifikowane
do etapu ogólnopolskiego i wyłoniła następujących laureatów:

 

  1. grupa wiekowa I (klasy 0–III):
  • pierwsze miejsce: Małgorzata Kuczyńska, Szkoła Podstawowa nr 5 im. Księdza Jana Twardowskiego w Biłgoraju, klasa 2
  • drugie miejsce: Hanna Misa, Szkoła Podstawowa w Gęstowicach, klasa 2
  • trzecie miejsce: Oliwia Hebda, Publiczna Szkoła Podstawowa w Porębie Spytkowskiej, klasa 2
  1. grupa wiekowa II (klasy IV–VIII)
  • pierwsze miejsce: Michał Górczyński, Publiczna Szkoła Podstawowa w Iwaniskach, klasa 5
  • drugie miejsce: Hanna Strojna, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana
    Pawła II w Twardogórze, klasa 5
  • trzecie miejsce: Hanna Tarnowska, Szkoła Podstawowa nr 128 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie, klasa 8

Dla laureatów konkursu przewidziano atrakcyjne nagrody: aparat fotograficzny, czytnik książek oraz głośnik bezprzewodowy. Zgodnie z regulaminem laureaci konkursu zostaną powiadomieni o miejscu, sposobie i warunkach przekazania nagród. Dopuszcza się wysłanie nagród pocztą/kurierem.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie, a laureatom serdecznie gratulujemy!

Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania Państwa/Pani/Pana danych osobowych dostępna jest pod adresem:
www.gov.pl/rolnictwo/polityka-przetwarzania-danych-osobowych

Ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych pn. „Odpoczywaj na wsi” 2023 rok

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprasza do udziału w IV edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych pn. „Odpoczywaj na wsi”. Konkurs rozpoczyna się 11 września 2023 r. , a jego wyniki zostaną opublikowane do 24 listopada 2023 r. Laureatom konkursu zostaną przekazane atrakcyjne nagrody: aparat fotograficzny, czytnik książek oraz głośnik bezprzewodowy.

Zadaniem konkursowym jest wykonanie indywidualnej pracy plastycznej na papierze
o dowolnej gramaturze w formacie A 3 w dowolnej technice  (np. rysunek, malarstwo, grafika) na temat wypoczynku na polskiej wsi, w szczególności z uwzględnieniem walorów naturalnych, dziedzictwa kulturowego i kulinarnego oraz różnorodności przyrodniczej obszarów wiejskich.
Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych w dwóch kategoriach wiekowych: I grupa – klasy 0 – III szkoły podstawowej oraz II grupa – klasy IV – VIII szkoły podstawowej.
Konkurs przebiega w trzech etapach: szkolnym; wojewódzkim oraz ogólnopolskim. Za organizację i prawidłowy przebieg etapu szkolnego odpowiada dyrektor szkoły. Etap szkolny będzie zakończony dostarczeniem do dnia 6 października 2023 r. do Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w województwie, na terenie którego znajduje się szkoła sześciu najlepszych prac, tj. trzy prace z grupy wiekowej I oraz trzy prace z grupy wiekowej II.  Indywidualne prace dzieci nadsyłane bezpośrednio do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie będą rozpatrywane.  

Wyniki konkursu plastycznego „Odpoczywaj na wsi” – 2022 rok

W dniu 3 listopada 2022 r. Kapituła Konkursu plastycznego pod nazwą „Odpoczywaj na wsi”, organizowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi we współpracy ze szkołami podstawowymi oraz Wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego, dokonała oceny prac wykonanych przez dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, które zostały zakwalifikowane do etapu ogólnopolskiego i wyłoniła następujących laureatów:
a) grupa wiekowa I (klasy 0–III):
pierwsze miejsce: Wanessa Laskowska ze Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Rudzie Śląskiej (klasa II);
– drugie miejsce: Marta Sowik z Publicznej Szkoły Podstawowej z Kątów Opolskich (klasa II);
– trzecie miejsce: Miłosz Kucał ze Szkoły Podstawowej nr 109 im. Kornela Makuszyńskiego w Krakowie (klasa III);

b) grupa wiekowa II (klasy IV–VIII)
– pierwsze miejsce: Aleksandra Koziej ze Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Jarczewie (klasa VIII);
– drugie miejsce: Emilia Obałka ze Szkoły Podstawowej w Godynicach  (klasa IV) ;
– trzecie miejsce: Klaudia Koss ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Śledziejowicach (klasa IV).

Dla laureatów konkursu przewidziano atrakcyjne nagrody: aparat fotograficzny, czytnik książek oraz głośnik bezprzewodowy. Zgodnie z regulaminem laureaci konkursu zostaną powiadomieni o miejscu, sposobie i warunkach przekazania nagród. Dopuszcza się wysłanie nagród pocztą/kurierem

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za wzięcie udziału w konkursie!

I grupa wiekowa I (klasy 0–III)

II grupa wiekowa (klasy IV–VIII)