Głosowanie na urlopie? To proste. Jeśli podczas najbliższych wyborów (12 lipca 2020 r.) nie będziesz przebywać w miejscu zamieszkania – złóż wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania. Możesz również dopisać się do listy wyborców w dowolnej gminie w Polsce. Sprawdź, jak to zrobić.

Jeżeli w dniu wyborów planujesz urlop lub będziesz w podróży możesz otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z takim zaświadczeniem można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w urzędzie gminy, w której wyborca jest ujęty w spisie wyborców, najpóźniej do 10 lipca 2020 r. Można go złożyć pisemnie, faksem lub w przez internet (wzory wniosków dostępne są na stronach urzędów gmin). Jednak odebrać należy go już osobiście lub przez upoważnioną osobę (wskazaną na etapie składania wniosku).

W przypadku gdy utracisz zaświadczenie, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego.

Dopisanie do spisu wyborców

Możesz również skorzystać z innej możliwości – dopisania do spisu wyborców. W tym przypadku musisz wiedzieć, gdzie będziesz przebywać w dniu wyborów.

Wniosek możesz napisać samodzielnie i złożyć w urzędzie gminy, w której chcesz głosować. We wniosku uwzględnij swoje:

  • nazwisko,
  • imię albo imiona,
  • imię ojca,
  • datę urodzenia,
  • numer PESEL,
  • adres zamieszkania,
  • adres pobytu czasowego w dniu wyborów.

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców przez internet – potrzebujesz Profilu Zaufanego. Jeśli jeszcze go nie masz, założysz go w kilka chwil – także online. Sprawdź, jak to zrobić.

Jeśli masz już Profil Zaufany i znasz adres pod którym będziesz 12 lipca, wejdź na stronę www.gov.pl i tam wybierz e-usługę Złóż wniosek o dopisanie do spisu wyborców.

UWAGA! Z e-usługi możecie skorzystać do 7 lipca. Usługa jest bezpłatna.