Bon Turystyczny w pytaniach  Prezentujemy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przedsiębiorców odnośnie POLSKIEGO BONU TURYSTYCZNEGO.
Poniższe odpowiedzi są dopełnieniem informacji na stronie: https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/polski-bon-turystyczny/2619185

 1. Czy konieczna jest rejestracja podmiotu?
  Tak, rejestracja jest konieczna. Należy zarejestrować przedsiębiorstwo turystyczne lub organizację pożytku publicznego na PUE ZUS, to znaczy złożyć „Oświadczenie przedsiębiorcy turystycznego lub organizacji pożytku publicznego w celu przystąpienia do programu Polski Bon Turystyczny”(PBT)
  Należy prowadzić działalność polegającą na świadczeniu usług hotelarskich lub imprez turystycznych, to znaczy, że trzeba:
 • posiadać wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, lub
 • posiadać wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, lub

posiadać wpis do ewidencji:

 • obiektów hotelarskich prowadzonej przez marszałka województwa,
 • pól biwakowych prowadzonej przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta,
 • EWIDENCJI INNYCH OBIEKTÓW HOTELARSKICH PROWADZONEJ PRZEZ WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA,

lub posiadać wpis do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych.

Poniżej Bon Turystyczny w pytaniach, pytania zebrane.

W związku z powyższym – proszę o informacje, którą rubrykę w wyborze sposobu rejestracji w PUE ZUS ma kliknąć właściciel kwatery agroturystycznej, Rolnik – posiadający status ubezpieczonego w KRUS (działalność agroturystyczna  – proszę nie mylić z działalnością gospodarczą) NIE OPODATKOWANA posiadająca wpis do ewidencji innych obiektów hotelarskich – czyli do 5 pokoi – NIE MA WPISU DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, ma NIP jako OSOBA PRYWATNA – nie firma), następnie jak kliknie podaną przez Państwa rubrykę – to jeśli nie wypełni wszystkich pól (ponieważ nie ma np. nr wpisu do CEIDG, czy wpisu do rejestru org. turystyki, NIP firmy), czy nie zostanie wniosek odrzucony:

Dla Ciebie Czyli dla:

osoby pracującej
emeryta / rencisty
zasiłkobiorcy
lekarza
innej osoby ubezpieczonej w ZUS

Dla przedsiębiorców Czyli dla: osoby prowadzącej działalność gospodarczą

Dla firm Czyli dla:
spółek
stowarzyszeń
spółdzielni
fundacji
przedsiębiorstw państwowych

Osoba, która działa w imieniu podmiotu turystycznego musi posiadać profil na PUE ZUS.
Przy rejestracji profilu na PUE ZUS w opisanym przypadku można wybrać opcję „Dla Ciebie”. W tej opcji, przy rejestracji profilu obowiązkowo należy podać: PESEL, Imię i Nazwisko, datę urodzenia, adres e-mail. Przy składaniu oświadczenia “Oświadczenie  przedsiębiorcy turystycznego lub organizacji pożytku publicznego w celu przystąpienia do programu Polski Bon Turystyczny” (PBT), należy podać: PESEL, Imię i Nazwisko, jeśli agroturystyka ma nazwę, to jej nazwę a jeśli nie, to Imię i Nazwisko właściciela.

Agroturystyka powinna posiadać wpis do ewidencji innych obiektów hotelarskich prowadzonej przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. W związku z tym w oświadczeniu należy zaznaczyć:
Posiadam wpis w: ewidencji, o której mowa w art. 38 ust. 1–3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

Bon turystyczny w pytaniach –

 1. Czy bony będą w Banku wymieniane na równowartość w złotych?
  Bon nie może być nigdzie wymieniony na równowartość pieniężną. Bon – jest na zasadzie karty płatniczej (obsługa bezgotówkowa) i przypisany konkretnie do danej osoby. Czyli działania księgowe (ewidencje) należy prowadzić jak zawsze.
 1. Jak będzie wyglądało udzielanie bonu?
  Aby turysta mógł skorzystać z bonu, musi mieć swój profil na PUE ZUS. Na swoim profilu na PUE ZUS osoba uprawniona w zakładce „Ogólny” będzie miała zakładkę „Polski Bon Turystyczny”. Bon należy aktywować. Aby to zrobić, należy zalogować się na swój profil na PUE ZUS (na www.zus.pl). Wybrać zakładkę „Ogólny” i przejść do zakładki „Polski Bon Turystyczny” > „Mój bon” i kliknąć przycisk „Aktywuj bon”. W czasie aktywacji należy uzupełnić swój aktualny e-mail oraz numer telefonu komórkowego.
 1. Jak sprawdzić czy bon jest prawdziwy i rodzinie przysługuje – czy będzie wzór bonu?
  Nie będzie wzoru bonu. Płatność bonem będzie przyjmowana za pomocą aplikacji dla recepcjonisty – właściciela obiektu. Klient poda kod obsługi płatności, który dostał e-mailem (może go też sprawdzić na swoim profilu na PUE ZUS), a następnie kod, którym potwierdzi płatność (otrzyma go esemesem w momencie transakcji).

Ważne!  Jeśli zostanie wpisany błędny kod obsługi płatności, można ponownie go wpisać. Jeśli wpisany zostanie błędny kod potwierdzający płatność, transakcja będzie anulowana. Należy wtedy jeszcze raz wpisać kod obsługi płatności, a następnie nowy kod potwierdzający transakcję, który klient otrzyma esemesem.

Jeśli usługa, za którą klient płaci bonem przekracza jego wartość, to brakującą część klient może zapłać gotówką lub przelewem. Jeśli kwota do zapłaty wprowadzona do aplikacji przekracza wartość bonu, transakcja będzie anulowana. Stan wykorzystania środków z bonu będzie znana klientowi. W przypadku przekroczenia wartości bonu, klient otrzyma powiadomienie o saldzie esemesem. Saldo bonu będzie też mógł sprawdzić na PUE ZUS.

 1. Kto i kiedy go sfinansuje odebrany od Gości bon – kiedy jest możliwość otrzymać fizycznie pieniędzy za realizację usługi?
  Do 14 dni zwrócona zostanie należność za realizację usługi na wskazane w formularzu konto bankowe.
 1. Czy rodzice mogą płacić za swój pobyt bonem dziecka, które ma pobyt bezpłatny (małe dziecko)?
  Tak. Warunkiem skorzystania z bonu jest uczestnictwo dziecka, na które bon przysługiwał.
 1. Czy ubiegające się o realizację bonu turystycznego gospodarstwa agroturystyczne powinny prowadzić działalność gospodarczą?
  Gospodarstwo agroturystyczne musi posiadać wpis do ewidencji innych obiektów hotelarskich (wpisy prowadzone w gminie) zgodnie z zasadami prowadzenia Agroturystyki.
 1. Czy konieczny jest terminal płatniczy?
  Nie jest wymagany terminal płatniczy.
 1. Czy bon może zostać wykorzystany przez rodzinę np. na wakacyjne zajęcia o charakterze terapeutycznym dla dzieci?
  Tak, jeśli będą one stanowić element jednej imprezy turystycznej. Na same „jedne zajęcia” niestety już nie.
 1. Czy za pobyt w hotelu można zapłacić bonem za dzieci i za siebie czy tylko za dzieci?
  Usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne, za które płatność zostanie dokonana za pomocą bonu, mają być realizowane na rzecz dziecka, na które przyznano bon. Usługa hotelarska lub impreza turystyczna są świadczone na rzecz dziecka, gdy z usługi hotelarskiej korzysta lub w imprezie turystycznej uczestniczy dziecko, nawet gdy ze względu na jego wiek z jego udziałem nie wiąże się dodatkowa płatność. Warunkiem skorzystania z bonu jest uczestnictwo dziecka, na które bon przysługiwał.

 W jakiej formie ma to być rozliczne, czy kwaterodawca musi wystawić rachunek właścicielowi bonu?

 1. Nabywcą usługi noclegowej lub imprezy turystycznej jest klient, nie jest nim ZUS. Tym samym paragon, rachunek lub fakturę należy wystawić klientowi. Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym nie wymaga, by na rachunku była szczegółowa adnotacja o dziecku.
 1. Jak to będzie praktycznie rozliczane? Bo kwoty za pobyt mogą być różne aniżeli wartość bonu. Może być mniejsza wartość lub większa.
  Przy mniejszej wartości, zostanie ściągnięta adekwatna kwota podana do ZUS – w aplikacji. Jeśli usługa hotelarska przekracza wartość bonu, to brakującą część można zapłacić gotówką, kartą lub przelewem.
 1. Czy kwaterodawca może jakość sprawdzić “zawartość- ilość środków” bonu ? BON jest na kwotę, którą można częściowo wykorzystywać w różnych miejscach wcześniej i po przyjeździe na kwaterę wcale na nim nie musi być 500 zł

Niestety nie może. Jeśli środki bonu są mniejsze niż deklarował klient (np. już wcześniej zrealizował bon), przyjdzie informacja o anulowaniu transakcji. Turysta otrzyma esemesem powiadomienie, w którym będzie informacja o saldzie bonu.

 1. Rejestracja Kwatery/Kwaterodawcy na portalu ZUS – od kiedy realnie się zacznie? Tylko po co PESEL właściciela?
  “Oświadczenie  przedsiębiorcy turystycznego lub organizacji pożytku publicznego w celu przystąpienia do programu Polski Bon Turystyczny”  można składać od 25 lipca. PESEL  właściciela jest potrzebny do identyfikacji podmiotu turystycznego – jest formą uwiarygodnienia podanych danych.
 1. Jak przyjeżdża więcej dzieci w jednej rodzinie naraz, to czy bony będzie można realizować w formie skonsolidowanej czy każdy z osobna?
  Jeżeli w rodzinie jest więcej dzieci np. troje, to osoba uprawniona będzie dysponowała jednym bonem o wartości 1 500 zł. Będzie też posiadała jeden kod obsługi płatności. Zatem bony będzie można realizować w formie skonsolidowanej.
 1. A jak ktoś nie ma Internetu, to jak ma się z ZUS-em kontaktować? Iść do najbliższego oddziału? Czy tam będą przeszkoleni ludzie do spraw BON-ów?
  Niestety nie ma możliwości korzystania z bonu bez dostępu do Internetu. Aplikacja do przyjmowania płatności bonem wymaga dostępu do Internetu.
  Aby założyć konto na PUE ZUS można udać się do placówki ZUS. Z wszelkimi pytaniami i problemami związanymi z obsługą Polskiego Bonu Turystycznego można się zwracać do infolinii dostępnej pod numerem telefonu 22 11 22 111. Pytania można też przesyłać na adres e-mail bon@zus.pl. Infolinia jest dostępna 24 h/ 7 dni w tygodniu.
 1. Czy należność za zrealizowane bony zostanie wypłacana odwrotnie dla Gospodarstwa przez ZUS czy KRUS?
  Należności za zrealizowane bony zostaną przekazane przez ZUS na numer rachunku podany przy rejestracji podmiotu turystycznego w “Oświadczeniu  przedsiębiorcy turystycznego lub organizacji pożytku publicznego w celu przystąpienia do programu Polski Bon Turystyczny”  (nie ma znaczenia czy gdzie podmiot jest ubezpieczony)

Bon turystyczny w pytaniach i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przedsiębiorców odnośnie POLSKIEGO BONU TURYSTYCZNEGO.