Rozpoczyna się konkurs Polskiej Organizacji Turystycznej, który ma wyłonić dwanaście najlepszych atrakcji turystyki wiejskiej w Polsce. Ubiegłoroczna edycja cieszyła się dużym powodzeniem, a wyłonieni laureaci oraz zgłoszone kandydatury jasno wskazały, że w polskiej wsi tkwi szeroki potencjał turystyczny.

Polska Organizacja Turystyczna rozpoczyna drugą edycję konkursu „Na wsi najlepiej – 12 dobrych praktyk w turystyce wiejskiej”, którego celem jest wyłonienie najciekawszych miejsc i atrakcji związanych z turystyką wiejską. Wszystko, by promować dobre praktyki, wymieniać się doświadczeniami i wspierać lokalnych przedsiębiorców oraz społeczności. Celem działań POT jest zwiększenie zainteresowania taką formą turystyki i gospodarcze aktywizowanie obszarów wiejskich, bazując na ich potencjale. Polska Organizacja Turystyczna zaprasza do konkursu właścicieli obiektów turystycznych, podmioty prowadzące działalność turystyczną na wsi, a także regionalne organizacje turystyczne, lokalne organizacje turystyczne, instytucje administracji samorządowej czy lokalne grupy działania. Kandydatury można zgłaszać na stronie nawsinajlepiej.polska.travel w następujących kategoriach:

  • Wypoczynek u rolnika
  • Wypoczynek na wsi
  • Oferta uzupełniająca wypoczynek na wsi
  • Tradycyjna kuchnia polskiej wsi

Zgłoszenia będą przyjmowane do 20 lipca. Następnie prace rozpocznie kapituła konkursu, która wybierze po 3 laureatów w każdej kategorii. Zwycięskie obiekty staną się bohaterami filmów, publikacji i reportaży, a dodatkowo odwiedzą je w trakcie wizyt studyjnych blogerzy, którzy zapewnią dodatkową promocję w mediach społecznościowych oraz blogosferze.

Na realizację konkursu i kampanii „Na wsi najlepiej – 12 dobrych praktyk w turystyce wiejskiej” POT przeznaczy w 2019 r. blisko 600 tysięcy złotych. Są to środki unijne uzyskane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i działającej w jego ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Główne cele tego programu, koordynowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, to poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.

Operacja pn. „Identyfikacja, upowszechnianie i promocja dobrych praktyk w turystyce na obszarach wiejskich – kontynuacja” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. KSOW jako instytucja wspierająca rozwój obszarów wiejskich organizuje nabór podmiotów zainteresowanych współpracą w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. W ten sposób możesz zaprezentować swoją działalność potencjalnym partnerom. Sprawdź, jak łatwo to zrobić, korzystając ze strony KSOW

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) wspiera również projekty związane z tworzeniem oferty turystycznej na wsi. Zobacz, jak możesz skorzystać z PROW.

Celem operacji “Identyfikacja, upowszechnianie i promocja dobrych praktyk w turystyce na obszarach wiejskich – kontynuacja” jest zidentyfikowanie, rozpowszechnienie i rekomendowanie dobrych praktyk w zakresie rozwoju turystyki wiejskiej w Polsce.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez organizację konkursu związanego z dobrymi praktykami w turystyce na ww. obszarach. Dzięki konkursowi stworzony zostanie w Polsce katalog dobrych praktyk w turystyce wiejskiej. Zebrane doświadczenia w kreowaniu produktów turystycznych na wsi staną się dla innych cennym drogowskazem w rozwoju i wprowadzaniu w życie własnych pomysłów. Konkurs przyczyni się do stworzenia wizerunku polskich obszarów wiejskich jako atrakcyjnego miejsca do życia i prowadzenia biznesu.

Grupą docelową akcji są turyści podróżujący po kraju, szukający ciekawych i nieoczywistych form spędzania wolnego czasu podczas urlopu oraz mieszkańcy wsi prowadzący lub planujący podjęcie działalności turystycznej i podmioty prowadzące lub planujące podjęcie działalności turystycznej na wsi.

Partnerem KSOW w ramach operacji jest Polska Organizacja Turystyczna (POT) w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na lata 2018-2019 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja realizowana jest przy udziale jednego dodatkowego partnera jakim jest Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”.

Umowa na realizacji operacji została zawarta: 14.06.2019

Data zakończenia realizacji zakresu rzeczowego operacji: 30.09.2019

Operacja podzielona zostanie szczegółowo na II etapy:

Etap I – identyfikacja dobrych praktyk

Przeprowadzenie konkursu w kategoriach:
wypoczynek u rolnika
wypoczynek na wsi
oferta uzupełniająca wypoczynek na wsi
tradycyjna kuchnia polskiej wsi
Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród podczas konferencji prasowej

Etap II – rozpowszechnienie i promocja zidentyfikowanych dobrych praktyk (działania promocyjne dla laureatów konkursu).

Działania promocyjne będą prowadzone za pomocą narzędzi:

Promocja w internecie – m.in. blogerzy, media społecznościowe
Publikacja
Media elektroniczne prowadzone przez POT
Deklarowany zasięg kampanii min. 300 000 użytkowników
Przewidywane efekty: Operacja dot. identyfikacji, rozpowszechniania i rekomendowania dobrych praktyk w zakresie rozwoju turystyki wiejskiej w Polsce ma na celu wyłonienie najbardziej atrakcyjnych, nowatorskich i przyjaznych dla turystów ofert turystyki wiejskiej oraz ich popularyzację, a także wspieranie inicjatyw regionalnych i lokalnych, których efektem będzie tworzenie nowych, lepszych produktów turystycznych związanych z turystyką wiejską.

Dzięki realizacji konkursu w ramach zakładanej operacji wybranych zostanie co najmniej 12 dobrych praktyk rozwoju turystyki wiejskiej.

Materiały opracowane na zlecenie POT w ramach projektu dostępne są na stronie: https://nawsinajlepiej.polska.travel/

Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.