W ramach projektu pn. „Odpoczywaj na wsi” jest organizowana trzecia edycja ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych. Celem konkursu jest m.in. promowanie wśród uczniów wypoczynku na polskiej wsi,
w szczególności z uwzględnieniem walorów naturalnych, dziedzictwa kulturowego
i kulinarnego oraz różnorodności przyrodniczej obszarów wiejskich, a także popularyzacja twórczości plastycznej dzieci i młodzieży.

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych w następujących kategoriach wiekowych: I grupa – klasy 0 – III szkoły podstawowej, II grupa – klasy IV – VIII szkoły podstawowej.

Konkurs będzie przebiegał w trzech etapach: szkolnym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Etap szkolny będzie zakończony przekazaniem do dnia 30 września 2022 r. do Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, na terenie którego znajduje się szkoła, sześciu najlepszych prac, tj. po trzy prace w każdej kategorii wiekowej. Etap wojewódzki będzie zakończony przekazaniem do dnia 21 października 2022 r. do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi sześciu najlepszych prac. Wyniki konkursu zostaną opublikowane do 7 listopada 2022 r. na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na portalu gov.pl oraz na stronie www.odpoczywajnawsi.pl.

Laureatom konkursu zostaną przekazane nagrody: I miejsce – aparat fotograficzny, II miejsce – czytnik e-booków oraz III miejsce – głośnik bezprzewodowy. 

Sekretariat konkursu znajduje się w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w Departamencie Oświaty i Polityki Społecznej, telefon: (22) 623 15 75, e-mail: sekretariat.dos@minrol.gov.pl. Regulamin konkursu w załączeniu.
Regulamin – pobierz

Załącznik do regulaminu – pobierz