Nowe wydawnictwa w Krainie Lessowych Wąwozów

Dzięki wsparciu środkami Ministerstwa Sportu i Turystyki do rąk potencjalnych turystów odwiedzających targi turystyczne, podczas których Lokalna Organizacja Turystyczna „Kraina Lessowych Wąwozów” będzie promowała swoją ofertę, trafią nowe foldery promocyjne.

Materiały promocyjne udostępniane na stoiskach targowych są częstym czynnikiem decydującym o wyborze odpowiedniej destynacji podczas planowania urlopu. Tym samym Lokalna Organizacja Turystyczna „Kraina Lessowych Wąwozów” w ramach realizowanego projektu pn. „Wzmocnienie instytucjonalne i promocyjne Polskiej Marki Turystycznej Krainy Lessowych Wąwozów” przygotowała dla turystów sześć nowych publikacji.

Nowe wydawnictwa w Krainie Lessowych Wąwozów to foldery promocyjne trzech produktów sieciowych: Akademia Lesslandia, Kraina Zdrowia oraz Smaki Krainy Lessowych Wąwozów. Każdy z nich został przygotowany z myślą o różnych grupach docelowych, w tym: dla dzieci, dla osób, które chcą kompleksowo zadbać o stan swojego zdrowia oraz dla osób, które lubią poznawać nowe smaki. W folderach zostały zawarte informacje dotyczące potencjału Krainy Lessowych Wąwozów, opisy podmiotów, które biorą udział w tworzeniu produktów sieciowych, a także przykładowe pakiety pobytowe.

Osoby, które chcą lepiej poznać ten region często pytają o informacje dotyczące wąwozów lessowych. Przez wzgląd na tak duże zainteresowanie wśród turystów została przygotowana mapa pt. „Najpiękniejsze wąwozy Krainy Lessowych Wąwozów”, w której znalazły się opisy ok. 20 wąwozów wraz ze zdjęciami. Dodatkowo w publikacji znalazły się informacje dotyczące genezy powstawania, a także wyjątkowość nasycenia sieci wąwozów w skali Europy.

Kolejna publikacja skupia się na obiektach posiadających tytuł Certyfikacji Usług i Produktów Polskiej Marki Turystycznej Krainy Lessowych Wąwozów. Wydana mapa obiektów certyfikowanych pozwoli turystom poznać podmioty, które świadczą najwyższej jakości usługi na terenie Krainy Lessowych Wąwozów. W publikacji zostały zawarte informacje dotyczące zasad oraz kryteriów certyfikacji, a także opisy zawierające ofertę oraz dane teleadresowe obiektów.

Ostatnim wydawnictwem, które będzie dostępne do nabycia podczas targów jest Informator Turystycznych. Zapewni on najważniejsze informacje o potencjale turystycznym Krainy Lessowych Wąwozów, nawiązując przy tym do natury, kultury oraz aktywności obszaru. Osoby planujące tu pobyt znajdą w nim także najważniejsze informacje dotyczące bazy noclegowej oraz gastronomicznej, jak i informacje praktyczne o komunikacji i usługach turystycznych.  

Zadanie publiczne pn. „Wzmocnienie instytucjonalne i promocyjne Polskiej Marki Turystycznej Krainy Lessowych Wąwozów” dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki zgodnie z zawartą umową nr 2023/0042/1874/UDOT/DT/BP z dnia 2.06.2023 r.

Więcej informacji o projekcie na stronie: https://kraina.org.pl/projekty