W dniach 1 – 3 luty 2019 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyły się już po raz 30 Targi Regionów i Produktów Turystycznych TOUR SALON. Targi stworzyły wyjątkową możliwość prezentacji oferty turystycznej krajów i regionów z całego świata, a także promocji potencjału turystycznego Polski na arenie międzynarodowej.

Na stoisku “Odpoczywaj na wsi” dostępne były materiały promujące wypoczynek w Polsce, a głównie w wielkopolskiej wsi. Materiały dostępne były w różnych językach.

Przygotowano wiele atrakcji mi.in.:

W czasie trwania imprezy odbył się konkurs “Wiejska Krzyżówka”, uczestnicy mieli za zadanie rozwiązać krzyżówkę oraz wpisać hasło główne z twórczości Jana Kochanowskiego “Wsi spokojna, wsi wesoła, który głos twej chwale zdoła”.

Laureatami konkursu zostali: Pani Małgorzata Silska, Pani Urszula ze Stargardu oraz Pani Grażyna Zielińska – Gratulacje!

Zapraszamy do zapoznania się z nową ofertą wypoczynku na wsi na 2019 rok https://www.facebook.com/odpoczywajnawsi/