W dniu 3 listopada 2022 r. Kapituła Konkursu plastycznego pod nazwą „Odpoczywaj na wsi”, organizowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi we współpracy ze szkołami podstawowymi oraz Wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego, dokonała oceny prac wykonanych przez dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, które zostały zakwalifikowane do etapu ogólnopolskiego i wyłoniła następujących laureatów:
a) grupa wiekowa I (klasy 0–III):

  • pierwsze miejsce: Wanessa Laskowska ze Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Rudzie Śląskiej (klasa II);
  • drugie miejsce: Marta Sowik z Publicznej Szkoły Podstawowej z Kątów Opolskich (klasa II);
  • trzecie miejsce: Miłosz Kucał ze Szkoły Podstawowej nr 109 im. Kornela Makuszyńskiego w Krakowie (klasa III);

b) grupa wiekowa II (klasy IV–VIII)

  • pierwsze miejsce: Aleksandra Koziej ze Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Jarczewie (klasa VIII);
  • drugie miejsce: Emilia Obałka ze Szkoły Podstawowej w Godynicach (klasa IV);
  • trzecie miejsce: Klaudia Koss ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Śledziejowicach (klasa IV).

Dla laureatów konkursu przewidziano atrakcyjne nagrody: aparat fotograficzny, czytnik książek oraz głośnik bezprzewodowy. Zgodnie z regulaminem laureaci konkursu zostaną powiadomieni o miejscu, sposobie i warunkach przekazania nagród. Dopuszcza się wysłanie nagród pocztą/kurierem