Zakaz prowadzenia działalności w obiektach turystyki wiejskiej.

W piątek 6 listopada 2020 r po godz. 19 zostało opublikowane ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. Rozporządzenie zmienia ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów. Zabrania:

1) w zakresie działalności hoteli robotniczych lub hoteli dla pracowników sezonowych oraz
2) dla gości:
a) korzystających z tych usług w ramach podróży służbowej,
b) będących zawodnikami korzystającymi z tych usług w czasie zgrupowań i współzawodnictwa sportowego,
c) będących osobami wykonującymi zawód medyczny,
d) będących pacjentami i ich opiekunami, jeżeli konieczność zapewnienia im zakwaterowania wynika z warunków określonych dla danego świadczenia opieki zdrowotnej.

Oznacza to, że każda inna forma świadczenia usług hotelarskich, w tym w obiektach turystyki wiejskiej jest zabroniona, dlatego prosimy o stosowanie się do rozporządzenia.