Ze względu na epidemię wiele imprez targowych zostało odwołanych lub przeniesionych na inny termin. W związku z powyższym działania zostały skierowane na internet oraz media społecznościowe.

Mając na względzie trudną sytuację turystyki, w tym turystyki wiejskiej oraz idee Kampanii „Odpoczywaj na wsi”, zapraszamy do bezpłatnej promocji oferty – atrakcji turystycznych na wsi w serwisie www.odpoczywajnawsi.pl

W celu zamieszczenia oferty w portalu www.odpoczywajnawsi.pl należy wypełnić formularz oraz przesłać zdjęcia promujące ofertę – max 3 na adres e-mail: odpoczywajnawsi@agroturystyka.pl

Wraz ze zdjęciami należy wypełnić oświadczenie z prawami autorskimi (oświadczenie zawarte w formularzu). W każdym momencie istnieje możliwość aktualizacji przesłanych materiałów.

Warunkiem promocji usługi turystycznej będzie rzetelnie przygotowana i przesłana oferta (materiały zostaną zweryfikowane).

FORMULARZ oraz OŚWIADCZENIE – do pobrania – plik doc.

FORMULARZ oraz OŚWIADCZENIE – do pobrania – plik pdf.