Kategoryzacja w województwie lubelskim

Lubelski Związek Stowarzyszeń Agroturystycznych otrzymał dofinansowanie na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa w 2024 roku pt. „Kategoryzacja Wiejskiej Bazy Noclegowej jako czynnik podnoszenia jakości oraz narzędzie promocji oferty turystyki wiejskiej województwa lubelskiego”.

W ramach projektu zostanie skategoryzowanych 10 gospodarstw agroturystycznych zgodnie z wymaganiami kategoryzacyjnymi Wiejskiej Bazy Noclegowej.
W ramach realizacji zdania zostaną podjęte również działania:
Wydanie foldera promującego skategoryzowane obiekty.
Promocja internetowa projektu oraz skategoryzowanych obiektów.

Więcej informacji dostępnych na stronie www.agroturystyka.pl/aktualnosci