Obiekty przyjazne niepełnosprawnym
Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) osoba niepełnosprawna to taka, która nie może samodzielnie, częściowo lub całkowicie zapewnić sobie możliwości normalnego życia indywidualnego i społecznego. W Polsce osób z powyższymi problemami, które mają prawne potwierdzenie niepełnosprawności, jest ponad 3 mln.

Poziom uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turystyce wiejskiej jest bardzo minimalny, ze względu na liczne bariery na jakie te osoby napotykają.
Jedną z najważniejszych barier aktywności turystycznej są trudności natury organizacyjnej, polegającej na braku informacji o takich obiektach oraz brakach architektonicznych obiektów nieprzygotowanych do przyjmowania osób o dużym stopniu niepełnosprawności, czyli m.in poruszających się na wózku inwalidzkim.

Coraz więcej osób posiadających różny stopień niepełnosprawności jest zainteresowanych wypoczynkiem w kwaterze agroturystycznej, która dostosowała dla nich swój obiekt/ pokój. Wypoczynek w kwaterach agroturystycznych daje możliwość spędzania wolnego czasu z dala od zgiełku miasta, zaspokaja wiele potrzeb turystów, takich, jak: potrzeby zdrowotne, społeczne, poznawcze, a dodatkowo jest konkurencyjny cenowo w stosunku do hoteli i pensjonatów. Jest idealną formą rehabilitacji.

Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „GG” zrealizowała projekt „Turystyka wiejska dla niepełnosprawnych”. Projekt dofinansowany był przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.

Obiekty przyjazne niepełnosprawnym
W ramach projektu zostały przeprowadzone szkolenia, podczas których opracowane zostały m.in. wymagania w zakresie infrastruktury oraz usług towarzyszących dla kwater agroturystycznych planujących przyjmowanie osób niepełnosprawnych.
W rezultacie opracowane zostały ostateczne wymagania specyficzne dla poszczególnych grup niepełnosprawności oraz warunki brzegowe dla kwaterodawców, którzy będą mogli uczestniczyć w produkcie turystyki wiejskiej ,,Obiektów przyjaznych niepełnosprawnym’’.

 

Kryteria dla 4 grup niepełnosprawności
• NIESPRAWNOŚĆ FIZYCZNA – ruchowa
• NIESPRAWNOŚĆ INTELEKTUALNA – osoby mające ograniczoną zdolność poznawczą
• NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ SENSORYCZNA – osoby niewidome, osoby niedowidzące
• NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROBLEMAMI ODDECHOWYMI I KRĄŻENIA

Na stronie www.agroturystyka.pl został opracowany moduł „Obiekty przyjazne niepełnosprawnym”, w którym prezentowane są obiekty spełniające kryteria dla poszczególnych niepełnosprawności.

TWÓJ OBIEKT SPEŁNIA WYMAGANIA DLA OKREŚLONEJ GRUPY LUB DLA WSZYSTKICH – ZAPRASZAMY DO PROMOCJI!!

Zapraszamy kwaterodawców do bezpłatnej promocji swoich ofert – zrzeszonych w stowarzyszeniu należącym do Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „GG” lub posiadających aktualną rekomendację w ramach Kategoryzacji Wiejskiej Bazy Noclegowej.
Warunkiem zgłoszenia się jest spełnienie określonych wymagań (obiekty promowane są przy spełnieniu wymagań dla przynajmniej 1 grupy niepełnosprawności) dostępnych na stronie https://agroturystyka.pl/oferta_tematyczna_id_1707.html?oferta=14