Przez  10 miesięcy Polska Federacja Turystyki Wiejskiej “Gospodarstwa Gościnne” realizowała projekt pt. “Odpoczywaj na wsi bezpiecznie”. 
Zadanie publiczne dofinansowane ze środków Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii zgodnie z zawartą Umową nr III/20/P/63003/2820/21/DT.

Głównym celem projektu jest poprawa profesjonalizmu w prowadzonej działalności turystycznej na wsi i zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego zapobiegającego rozprzestrzenianiu się pandemii wśród turystów.

W ramach projektu pt. “Odpoczywaj na wsi bezpiecznie” zostały wypracowane kryteria oceny w ramach kategoryzacji Wiejskiej Bazy Noclegowej warunkujące posługiwaniem się znakiem „Bezpieczna kwatera”. Została także przeszkolona 40 osobowa grupa właścicieli wiejskich obiektów turystycznych oraz 20 osobowa grupa inspektorów kategoryzacyjnych oraz kandydatów na inspektorów w zakresie przygotowania oraz oceny obiektów pod kątem spełnienia wyżej wymienionych wymagań.
Dzięki tym działaniom wzrosło zaufanie gości do stanu bezpieczeństwa obiektów przystosowanych do świadczenia usług zgodnie z przepisami i wytycznymi Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

https://pftw.pl/projekty/odpoczywaj-na-wsi-bezpiecznie/