Szukając odpowiedniego miejsca na nocleg wiele osób kieruje się przede wszystkim dobrą lokalizacją, wysoką jakością usług, a także zapewnieniem poczucia bezpieczeństwa. Tylko jak znaleźć dobry i sprawdzony obiekt, który będzie spełniał te wymagania?

Z pomocą przychodzi Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”!

Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” to organizacja zrzeszająca stowarzyszenia, do których należą właściciele obiektów turystyki wiejskiej. Jej głównym celem jest prowadzenie wszechstronnych działań na rzecz promocji i rozwoju agroturystyki i turystyki wiejskiej na terenie Polski.

Obecnie jednym z działań organizacji jest zarządzanie Systemem Kategoryzacji Wiejskiej Bazy Noclegowej, który ma na celu podnoszenie jakości świadczonych usług w obiektach turystyki wiejskiej, a także ich późniejszą promocję.

Kategoryzacja Wiejskiej Bazy Noclegowej to dobrowolna ocena polegająca na nadaniu poszczególnym obiektom noclegowych określonej kategorii, która świadczy o rodzaju i jakości wyposażenia oraz oferowanych usług. Ocena ta przyznawana jest na podstawie kryteriów zawartych w „wymaganiach kategoryzacyjnych” w postaci słoneczek w skali od jednego do trzech.

Dodatkowo kategoryzacja wyróżnia dwa rodzaje klasyfikacji obiektów: „Wypoczynek na wsi” oraz „Wypoczynek u rolnika”. Aby obiekt mógł się kwalifikować do rodzaju „Wypoczynek u rolnika” musi spełniać wszystkie  kryteria zawarte w „wymaganiach kategoryzacyjnych”, a ponadto obowiązują go wymagania specyficzne przeznaczone wyłącznie dla swojego rodzaju. Wymagania te to m.in.

  • siedlisko zagospodarowane tradycyjnie,
  • otaczające kwaterę tereny wiejskiej,
  • ilość miejsc w kwaterze do 30 osób,
  • prowadzenie produkcji rolnej,
  • zwierzęta stanowiące atrakcję turystyczną gospodarstwa,
  • ogród warzywny,
  • posiłki domowe wytwarzane na bazie produktów wiejskich,
  • elementy dekoracyjne w obiekcie oraz poszczególnych pokojach związane z kultywowaniem rodzimych tradycji, kultury, etnografii,
  • rozwiązania ekologiczne w gospodarstwie.

Aby zapoznać się z kwaterami, które już posiadają Kategoryzację Wiejskiej Bazy Noclegowej zapraszamy na stronę https://agroturystyka.pl/, gdzie pod zakładką „Noclegi” znajdziecie obiekty podzielone na poszczególne kategorie!

Zadanie publiczne pn. „Bezpieczny wypoczynek na polskiej wsi” dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.