Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza na konferencję upowszechniającą wiedzę tematyczną i dobre przykłady inicjatyw rozwojowych na obszarach górskich i podgórskich pt.: “Rozwój górskich i podgórskich terenów wiejskich w oparciu o potencjał obszaru i produkty markowe”, która odbędzie się w formie on-line w dniu 15 grudnia 2021 roku.

Konferencja realizowana jest w ramach operacji pn.”Rozwój górskich i podgórskich terenów wiejskich w oparciu o potencjał obszaru i produkty markowe” z Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020 – 2021.

Konferencja adresowana jest do mieszkańców obszarów wiejskich, rolników, przedsiębiorców, przedstawicieli podmiotów doradczych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, jednostek naukowych oraz innych osób zaineresowanych rozwojem obszarów górskich i podgórskich.

Konferencja obejmuje zagadnienia w ramach trzech sesji tematycznych:

Nowe koncepcje rozwoju obszarów górskich i podgórskich.
Funkcjonowanie działalności rolniczej i pozarolniczej na obszarach górskich i podgórskich.
Działania przedsiębiorcze i rozwojowe na obszarach górskich i podgórskich.

O zakwalifikowaniu na konferencję będzie decydować kolejność zgłoszeń. Zakwalifikowani uczestnicy otrzymają przed konferencją link z indywidualnym dostępem do wydarzenia. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Osoby do kontaktu:
• w sprawach merytorycznych:
Michał Wnęk – DROW, e-mail: m.wnek@cdr.gov.pl, tel. 12 424 05 25
Klaudia Kieljan – DROW, e-mail: k.kieljan@cdr.gov.pl, tel. 12 424 05 13
• w sprawach organizacji i rekrutacji:
Magdalena Hojniak – ZMiDZ, e-mail: m.hojniak@cdr.gov.pl, tel. 12 424 05 54

Źródło oraz więcej informacji na stronie: https://www.cdr.gov.pl/doskonalenie-zawodowe-old/szkolenia/3994-konferencja-upowszechniajaca-wiedze-tematyczna-i-dobre-przyklady-inicjatyw-rozwojowych-na-obszarach-gorskich-i-podgorskich