Polska Federacja Turystyki Wiejskiej “Gospodarstwa Gościnne”, organizuje szkolenie w ramach realizacji zadania pt. „Odpoczywaj na wsi bezpiecznie”.
Szkolenie pt. „Dostosowanie świadczenia usług pod względem bezpiecznego wypoczynku gości w obiektach turystyki wiejskiej podczas i po pandemii COVID-19 pod hasłem: Czystość, dezynfekcja i umiejętności interpersonalne podstawą sukcesu“.

Szkolenie przeznaczone jest dla inspektorów kategoryzacyjnych Wiejskiej Bazy Noclegowej oraz kandydatów na inspektorów, przedstawicieli stowarzyszeń agroturystycznych, właścicieli obiektów agroturystycznych, turystycznych z obszarów wiejskich, doradców z Ośrodków Doradztwa Rolniczego (w razie zainteresowania proszę o kontakt, w celu ustalenia możliwości zakwalifikowania się w szkoleniu).

Szkolenie odbędzie się w (jeden do wyboru):
• 7 – 9 września 2021 roku w województwie dolnośląskim
• 14 – 16 września 2021 roku w województwie małopolskim.

Zadanie publiczne dofinansowane jest ze środków Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii zgodnie z zawartą Umową nr III/20/P/63003/2820/21/DT
Uczestnikom szkolenia w ramach projektu zapewnia się bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie oraz materiały szkoleniowe. Dojazd we własnym zakresie.
W załączeniu formularz zgłoszeniowy. Dokładne miejsce szkolenia zostanie podane po akceptacji zgłoszenia.

Formularz należy przesłać w jak najkrótszym terminie na adres e-mail: federacja@agorturystyka.pl. Liczba miejsc jest ograniczona.
Szczegółowe informacje tel. 666 361 423, e-mail: federacja@agroturystyka.pl.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – plik word
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – plik pdf