Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie we współpracy z Polską federacją Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” przygotowało film instruktażowy  pn. „Agroturystyka w czasie COVID-19 – dobre praktyki”, który  jest dostępny na kanale filmowym CDR https://youtu.be/Of6cpbfSzh0.

Pandemia koronawirusa wytycza nową ścieżkę rozwoju agroturystyki – zmienia kierunki wyjazdów turystycznych oraz  preferencje gości, ich oczekiwania i sposoby wypoczynku.Zagrożenie epidemiczne sprawia, że właściciele gospodarstw agroturystycznych muszą odnaleźć się w nieznanych dotąd realiach i zmierzyć z rygorystycznymi wytycznymi bezpieczeństwa sanitarnego. Zważywszy na fakt, że każde gospodarstwo ma swoją specyfikę, działa w innym środowisku przyrodniczym i kulturowym  podejmowanie właściwych decyzji organizacyjnych i finansowych jest poważnym wyzwaniem. 

Film powstał w ramach operacji pn. „Odpoczywaj na wsi bezpiecznie” realizowanej  ze środków PROW 2014-2020 w zakresie Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021.

Celem operacji jest  przekazanie wiedzy na temat bezpiecznego prowadzenia działalności  turystycznej w obiektach agroturystycznych i turystyki wiejskiej w dobie zagrożeń epidemicznych, wypracowanie wzorcowych modeli przyjmowania i obsługi gości w obliczu ryzyka epidemii oraz upowszechnienie  dobrych praktyk.

Bezpieczeństwo usług agroturystycznych w czasach pandemii