Lokalna Organizacja Turystyczna „Kraina Lessowych Wąwozów” realizuje projekt pn. „Podniesienie kompetencji kadr turystycznych Krainy Lessowych Wąwozów poprzez wdrożenie certyfikacji produktów i usług jako systemu zarządzania sieciowego”.
Zadanie dofinansowane jest ze środków Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

Projekt skierowany jest do osób działających w branży turystycznej na terenie Krainy Lessowych Wąwozów – właścicieli obiektów noclegowych i gastronomicznych, organizatorów atrakcji, producentów lokalnych pamiątek i produktów spożywczych. Wszyscy przedsiębiorcy, którzy zajmują się szeroko pojętym świadczeniem usług turystycznych – mogą zgłosić się do Systemu Certyfikacji Usług i Produktów Polskiej Marki Turystycznej Krainy Lessowych Wąwozów.
Projekt zakłada przyznanie certyfikatów 40 podmiotom w kategoriach: obiekty noclegowe, obiekty gastronomiczne, atrakcje turystyczne, produkty spożywcze oraz wyroby rzemieślnicze i rękodzielnicze. Aby otrzymać certyfikat należy spełnić kryteria opracowane oddzielnie dla każdej kategorii.
Uczestnictwo w projekcie gwarantuje korzyści zarówno dla przedsiębiorców jak i dla turystów. Podmioty legitymujące się zdobytym certyfikatem skoncentrują na sobie uwagę turystów, jednocześnie prezentując swoją ofertę przyczynią się do promocji naszego regionu jako Polskiej Marki Turystycznej.
Certyfikat będzie jasnym sygnałem dla turystów, że dany obiekt, dana usługa czy produkt odznaczają się wysokim standardem, sprawdzonym przez Komisję Certyfikacyjną.
Przedsiębiorcy, którzy zgłoszą się do udziału w projekcie mogą liczyć na wsparcie doradcze podczas całego procesu certyfikacji od momentu złożenia wniosku poprzez wizytę komisji certyfikacyjnej, aż do momentu przyznania tytułu „Certyfikowany Produkt Polskiej Marki Turystycznej Krainy Lessowych Wąwozów”.

Więcej informacji można uzyskać na stronie https://kraina.org.pl/obiekty-ceryfikowane/ lub w biurze Lokalnej Organizacji Turystycznej „Kraina Lessowych Wąwozów” ul. 1 Maja 16 w Nałęczowie, telefonicznie 81 50 16 101 lub za pośrednictwem maila: info@kraina.org.pl
Aby zgłosić się do projektu należy wejść na stronę projektu, zapoznać się z kryteriami certyfikacji, regulaminem i wypełnić wniosek zgłoszeniowy.

Zapraszamy do współpracy.

Dofinansowanie zadania publicznego pn. „Podniesienie kompetencji kadr turystycznych Krainy Lessowych Wąwozów poprzez wdrożenie certyfikacji produktów i usług jako systemu zarządzania sieciowego” ze środków Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii zgodnie z zawartą Umową nr III/21/P/63003/2820/21/DT z dnia 15.04.2021 r.