Działania kampanii Odpoczywaj na wsi w 2020 roku.

Kampania „Odpoczywaj na wsi” 2020 realizowana jest na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi od 2016 roku. Podmiotami odpowiedzialnymi za realizację zadań w 2020 roku są: Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „GG” oraz Lokalna Organizacja Turystyczna „Kraina Lessowych Wąwozów”.
Kampania „Odpoczywaj na wsi” 2020 prowadzona była w czasie trudnym, pełnym ograniczeń związanych z pandemią Covid – 19. W ramach działań został zaproponowany cały wachlarz rozwiązań, pomysłów i scenariuszy, adresowanych zarówno do właścicieli wiejskiej bazy noclegowej jak i turystów, którzy z utęsknieniem czekają na możliwość ponownego skorzystania z wypoczynku na wsi.

Serwis www.odpoczywajnawsi.pl
Mając na uwadze fakt, że w obecnym czasie życie społeczne w dużej mierze przeniosło się do sieci, duży nacisk w tej kampanii położony został na udoskonalenie portalu www.odpoczywajnawsi.pl, który stał się źródłem inspiracji do podróżowania po polskiej wsi.
W portalu znalazły miejsce materiały informacyjne na temat oferty turystyki wiejskiej z całej Polski. Oprócz bazy noclegowej gospodarstw agroturystycznych i proponowanych przez nie atrakcji, strona ta została wzbogacona o prezentacje i filmy na temat funkcjonowania turystyki na wsiach naszego kraju, a także porady dotyczące możliwości promocji tej formy wypoczynku.

W ramach kampanii „Odpoczywaj na wsi” 2020 został również uruchomiony moduł „Inspiracje”, w którym prezentowane są ciekawe pomysły na krótkie pobyty weekendowe jak również propozycje spędzenia dłuższego urlopu na terenach wiejskich.
Ogromną popularnością cieszą się utworzone w ramach tegorocznej kampanii Wirtualne Targi. Odwiedzając wirtualne stoisko „Odpoczywaj na wsi”, można pobrać lub obejrzeć mapy i foldery zawierające ofertę kwater agroturystycznych z całej Polski. Oprócz bazy noclegowej i licznych propozycji spędzania wolnego czasu na terenach rolniczych, internauci mogą tu zasięgnąć wiedzy na temat aktualnych przepisów prawnych dotyczących bezpiecznego wypoczynku na wsi. W module tym, prezentowane są również filmy reklamujące ofertę poszczególnych gospodarstw czy regionów, a także ciekawi ludzie kultywujący twórczość ludową i tradycje kulinarne. Materiały na bieżąco są uzupełniane i aktualizowane. Z pewnością wiele informacji znajdziecie Państwo na stronie www.agroturystyka.pl

Działania w mediach.
Działania kampanii Odpoczywaj na wsi w 2020 roku to również konkursy z nagrodami i zabawy na profilu Facebook „Odpoczywaj na wsi”. Ich popularności dowodzi fakt, że np. w plebiscycie „Kwatera z pomysłem” udział wzięło ponad 2000 internautów. 
Dużym zainteresowaniem cieszyły się również organizowane wydarzenia. https://www.facebook.com/odpoczywajnawsi/posts/2886360824943154

Pierwsze z nich, to seminarium nt. „Wyzwania dla turystyki wiejskiej w obliczu starzenia się społeczeństw”, które odbyło się w Szczecinie. Jego celem było wypracowanie rekomendacji dla działań związanych z problematyką starzenia się kadr w turystyce wiejskiej. Pozostałe trzy wydarzenia zostały przeprowadzone on-line i były to: szkolenie pt. „Aspekty prawne zakładania i prowadzenia działalności turystycznej na wsi”, e- warsztaty pt. „Gry i zabawy jako forma wzbogacenia oferty turystyki wiejskiej” oraz webinarium: „Kategoryzacja Wiejskiej Bazy Noclegowej jako czynnik kształtowania oferty turystyki wiejskiej oraz promocji gospodarstw agroturystycznych”. Te przedsięwzięcia zgromadziły kilkaset osób z całej Polski, a wykorzystanie najnowszych technologii pozwoliło nie tylko na omówienie przepisów prawnych i obowiązujących wytycznych, ale również wzajemne poznanie się uczestników i wymianę doświadczeń. 

Pomimo wielu obostrzeń stoisko promocyjne „Odpoczywaj na wsi” pojawiło się na pięciu imprezach turystycznych w całym kraju. Były to: Targi Regionów i Produktów Turystycznych TOUR SALON w dniach 14 – 16 lutego 2020 r. w Poznaniu, Międzynarodowe Targi Turystyki i Czasu Wolnego w dniach 28 luty – 1 marca 2020 r. we Wrocławiu, Piknik nad Odrą, Targi Turystyczne MARKET TOUR w dniach 5 – 6 września 2020 r. w Szczecinie.