Nowe szkolenia Odpoczywaj na wsi bezpiecznie.

Polska Federacja Turystyki Wiejskiej “Gospodarstwa Gościnne” otrzymała wsparcie finansowe z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii w ramach rodzaju zadania publicznego pn. Rozwój kompetencji kadr zawodowych i społecznych dla potrzeb turystyki w zakresie poprawy świadczonych usług na realizację projektu Odpoczywaj na wsi bezpiecznie.

Głównym celem projektu jest poprawa profesjonalizmu w prowadzonej działalności turystycznej na wsi i zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego zapobiegającego rozprzestrzeniania się pandemii wśród turystów.

Grupa docelowa:
1. 40 osobowa grupa kwaterodawców z terenów wiejskich wynajmujących obiekty, doradców oraz przyszłych kwaterodawców, którzy zdobędą wiedzę oraz umiejętności w zakresie:
 kontaktów interpersonalnych z gośćmi uwzględniając wytyczne ministerstwa zdrowia
 przygotowania obiektu i obsługi gości z zachowaniem wskazań ograniczających rozprzestrzenianie się pandemii
 opracowania oferty pobytowej i zamieszczenie informacji o stosowanych w obiekcie procedurach na stronach internetowych w module ,,Bezpieczna kwatera’’,
2. 20 osobowa grupa Inspektorów kategoryzacyjnych, kandydatów na inspektorów, przedstawicieli stowarzyszeń agroturystycznych, doradców wiejskich, którzy zdobędą wiedzę oraz umiejętności w zakresie:
 Wypracowania wymogów dla obiektów promujących się w module ,,Bezpieczna kwatera’’
 Opracowanie arkuszy kategoryzacyjnych uwzględniających wymogi dla obiektów posługujących się znakiem ,,Bezpieczna kwatera’’
 Nabycia umiejętności posługiwania się tym narzędziem
 Praktyczne przetestowanie wymagań w wybranych obiektach turystyki wiejskiej.

Prosimy o śledzenie informacji na stronach www.agroturystyka.pl. Nowe szkolenia Odpoczywaj na wsi bezpiecznie

https://agroturystyka.pl/wsparcie_na_realizacje_projektu__rozwoj_kompetencji_kadr_zawodowych_i_spolecznych_dla_potrzeb_turystyki_w_zakresie_poprawy_swiadczonych_uslug._id_1523.html