Lubelski Związek Stowarzyszeń Agroturystycznych otrzymał dofinansowanie na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa w 2023 roku pt. „Kategoryzacja czynnikiem podniesienia jakości usług obiektów turystyki wiejskiej w województwie lubelskim”.
Zadanie publiczne jest finansowane ze środków otrzymanych od Województwa Lubelskiego zgodnie z zawartą umową nr 290/PST/CP/23 z dnia 30 marca 2023r.
W ramach projektu zostanie skategoryzowanych 30 gospodarstw agroturystycznych zgodnie z wymaganiami kategoryzacyjnymi Wiejskiej Bazy Noclegowej.
W ramach realizacji zdania zostaną podjęte również działania:
• Organizacja oraz przeprowadzenie szkolenia on-line na zoom pt. „Jakość w usługach podstawą konkurencyjności”.
• Promocja projektu oraz skategoryzowanych obiektów