Wiedza2023-11-07T12:28:49+01:00
Bon Turystyczny2021-04-19T08:39:44+02:00

Polski Bon Turystyczny jest narzędziem, który ma na celu wsparcie finansowe polskich rodzin, osłabionej przez skutki pandemii. Bon turystyczny to nowa forma wsparcia dla polskich rodzin w sytuacji osłabienia gospodarki przez pandemię COVID-19. Wynosi jednorazowo 500 zł na każde dziecko do 18 r. życia oraz jedno dodatkowe świadczenie w formie uzupełnienia bonu, w wysokości 500 zł dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.
Za pomocą bonu można dokonać płatności za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne.

Rejestracja, logowanie i ustawienia profilu do PUE ZUS – m.in. jak zarejestrować się w Platformie Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

PL

Instrukcja wypełniania oświadczenia. Aby zarejestrować podmiot turystyczny musisz złożyć oświadczenie PBT Oświadczenie przedsiębiorcy turystycznego lub organizacji pożytku publicznego w celu przystąpienia do programu Polski Bon Turystyczny.

PL

„Nie taki bon turystyczny straszny…..”, czyli realizacja płatności Polskim Bonem Turystycznym w gospodarstwach prowadzonych przez seniorów – Przedstawiciel Polskiej Organizacji Turystycznej

PL

Rozporządzenie dot. wznowienia usług noclegowych z dnia 11 luty 20212021-02-15T07:49:12+01:00

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 11 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

PL

Kategoryzacja Wiejskiej Bazy Noclegowej jako czynnik kształtowania oferty turystyki wiejskiej oraz promocji gospodarstw agroturystycznych2020-12-08T09:20:09+01:00

Webinarium pt. “Kategoryzacja Wiejskiej Bazy Noclegowej jako czynnik kształtowania oferty turystyki wiejskiej oraz promocji gospodarstw agroturystycznych” odbyło się dnia 27 listopada 2020 r.

Pełen zapis z webinarium dostępny jest na stronie https://www.youtube.com/watch?v=CYpBO2xefsg

Możliwości wykorzystania marki Kategoryzacji Wiejskiej Bazy Noclegowej w promocji oferty gospodarstw agroturystycznych – Jacek Andrzej Kwiatkowski

PL

Wymagania Kategoryzacji Wiejskiej Bazy Noclegowej jako czynnik kształtowania oferty turystyki wiejskiej w dobie pandemii  – Krystyna Drąg

PL

Rola specjalizacji w Kategoryzacji Wiejskiej Bazy Noclegowej w promocji oferty turystyki wiejskiej – Andrzej Mikołajewicz

PL

Zagraniczne przykłady wykorzystania kategoryzacji do kształtowania oraz promocji oferty turystyki wiejskiej – Małgorzata Maj

PL

Oświadczenie turysty będącego w delegacji2020-12-03T09:02:41+01:00

Oświadczenie Turysty będącego w delegacji w czasie pandemii COVID

Dot. ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, dopuszczone jest świadczenie usług hotelarskich wyłącznie dla gości:

• korzystających z tych usług w ramach podróży służbowej,

• będących zawodnikami korzystającymi z tych usług w czasie zgrupowań i współzawodnictwa sportowego,

• będących osobami wykonującymi zawód medyczny,

• będących pacjentami i ich opiekunami, jeżeli konieczność zapewnienia im zakwaterowania wynika z warunków określonych dla danego świadczenia opieki zdrowotnej.

Oświadczenie turysty będącego w delegacji w czasie pandemii COVID

PL

Gry i zabawy jako forma wzbogacenia oferty turystyki wiejskiej2020-11-27T07:14:40+01:00

E-warsztat „Gry i zabawy jako forma wzbogacenia oferty turystyki wiejskiej” ”, odbyły się w dniu 20 listopada 2020 r. od godziny 12.00 za pośrednictwem platformy ZOOM.
Podczas warsztatu przedstawione zostały gry i zabawy możliwe do zastosowania w gospodarstwach agroturystycznych, zagrodach edukacyjnych, wioskach tematycznych, itp. przedsięwzięciach turystyki wiejskiej. Część praktyczna swarsztató poświęcona została tworzeniu wstępnych pomysłów na gry i zabawy możliwe do wykorzystania w turystyce wiejskiej.

Nagranie jest dostępne pod linkiem https://www.youtube.com/watch?v=hCm4ZLqG3eE

Gry i zabawy – przykłady – Wacław Idziak

PL

Aspekty prawne zakładania i prowadzenia działalności turystycznej na wsi2020-11-27T07:13:41+01:00

Szkolenie wersji internetowej  zostało poprowadzone przez Pana Jerzego Raciborskiego, który przedstawił m.in. Obowiązujące przepisy prawne i podatkowe dotyczące prowadzenia działalności turystycznej na wsi, wymagania sanitarne, przepisy szczególne regulujące działalność turystyczną na wsi w dobie pandemii.
Pani Krystyna Drąg Dobre praktyki w zakresie prowadzenia działalności turystycznej na wsi w dobie pandemii.
Szkolenie odbyło się dnia 10 listopada 2020 r. poprzez platformę Zoom.
Szkolenie było niewątpliwie okazją do wykorzystania wiedzy i doświadczenia prowadzących w zakresie funkcjonowania turystyki wiejskiej, a także do przedstawienia propozycji zmian prawnych i podatkowych, które w pozytywny sposób mogłyby wpłynąć na efektywność działalności turystycznej na wsi.

Obowiązujące przepisy prawne i podatkowe dotyczące prowadzenia działalności turystycznej na wsi, wymagania sanitarne, przepisy szczególne regulujące działalność turystyczną na wsi w dobie pandemii – Jerzy Raciborski – Zakład Prawa i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie

Materiał dostępny -on-line https://odpoczywajnawsi.pl/wp-content/uploads/2020/11/Przepisy-Raciborski.mp4.mp4

PL

Pytania i odpowiedzi dot. szkolenia – Aspekty prawne zakładania i prowadzenia działalności turystycznej na wsi – Jerzy Raciborski – Zakład Prawa i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie

PL

Dobre praktyki w zakresie prowadzenia działalności turystycznej na wsi w dobie pandemii – Krystyna Drąg – Wice Prezes Polskiej Federacji Turystyki Wiejskej

Nagranie dostępne jest pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=-VQGQtTYJgI

PL

Materiały dot. COVID-19 – oświadczenia, rozporządzenia, wytyczne

PL

Wyzwania dla turystyki wiejskiej w obliczu starzenia się społeczeństw2020-09-09T07:02:59+02:00

„Nie taki bon turystyczny straszny…..”, czyli realizacja płatności Polskim Bonem Turystycznym w gospodarstwach prowadzonych przez seniorów – Przedstawiciel Polskiej Organizacji Turystycznej

PL

Procesy demograficzne w Polsce i Europie – zarys zjawiska oraz trendy; Specyfika turystyki senioralnej w kontekście wieloaspektowego zróżnicowania wewnątrz kategorii odbiorców 60+; Zasady przygotowania oferty turystycznej na wsi skierowanej do seniorów – propozycje i przykłady usług wyspecjalizowanych w Polsce i za granicą; Przygotowanie kadr dla turystyki wiejskiej w kontekście wymiany pokoleniowej na wsi – próba zdiagnozowania procesu w perspektywie „zarządzania wiekiem i zmianami”. – Grażyna Busse – Prezes Stowarzyszenia Edukacyjne Centrum Integracji Międzypokoleniowej HIPOKAMP oraz Maria Magdalena Poulain – Fundacja 2035

PL

Gospodarstwo Agroturystyczne Czesława Ankudowicz

PL

Gospodarstwo agroturystyczne Zachód Słońca – Ryszard Diaków

PL

Funkcjonowanie gospodarstw agroturystycznych w czasie pandemii – wideo-szkolenie2020-06-10T11:29:07+02:00

Szkolenie dot. stosowania wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego przez obiekty agroturystyczne.
Spotkanie prowadzone było przez Pana Doktora Pawła Grzesiowskiego – immunologa oraz eksperta do spraw zakażeń.
Szkolenie dostępne jest pod linkiem https://www.facebook.com/watch/live/?v=714337222664911
Wideo-szkolenie organizowane zostało przez Polską Organizację Turystyczną przy współpracy z Polską Federacją Turystyki Wiejskiej „GG”.

Partnerstwo w działaniach na rzecz rozwoju i promocji turystyki wiejskiej2020-05-29T10:18:27+02:00

Rola  doradztwa w kreowaniu i promocji oferty turystyki wiejskiej – Ewelina Gielmuda  – Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach.

PL

Współpraca LGD z Regionalnymi i Lokalnymi Organizacjami Turystycznymi w działaniach na rzecz rozwoju turystyki wiejskiej.

PL

Wydarzenia i imprezy o charakterze lokalnym i regionalnym jako czynnik promocji turystyki wiejskiej 

PL

Dobre praktyki oferty turystyki wiejskiej w woj. zachodniopomorskim.

PL

Komercjalizacja produktu turystyki wiejskiej2020-05-29T09:50:44+02:00

1. Urlop u Ekorolnika  jako produkt sieciowy turystyki wiejskiej

PL

2. Działania Lokalnych Organizacji Turystycznych oraz Ogólnopolskiego Porozumienia Lokalnych Organizacji Turystycznej na rzecz komercjalizacji turystyki wiejskiej w Polsce – Jarosław Lichacy

PL

3. Oczekiwania turysty zagranicznego w stosunku do oferty polskiej wsi

PL

4. Oferta turystyki wiejskiej w województwie opolskim

PL

PL

Przepisy prawne w zakresie prowadzenia działalności turystycznej na wsi2020-05-29T09:22:44+02:00

Kwaterodawca to też  przedsiębiorca – prawo
Jerzy Raciborski, Zakład Prawa Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie

Działania DT w zakresie wsparcia agroturystyki
Ewa Pawlak – Lewandowska, Dyrektor Departamentu Turystyki (Ministerstwo Sportu i Turystyki)

Rola organizacji pozarządowych w procesie rozwoju turystyki wiejskiej2020-05-29T09:20:33+02:00

Rola stowarzyszeń agroturystycznych
w rozwoju turystyki wiejskiej

Wiesław Czerniec, Prezes Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej “Gospodarstwa “Gościnne”

Działalność PODR w Lubaniu na rzecz rozwoju GSA
Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu

Warunki prawne i podatkowe sprzyjające wykorzystaniu żywności z gospodarstwa rolnego2021-12-09T11:10:00+01:00

Enoturystyka jako oferta specjalna gospodarstwa agroturystycznego
Wojciech Popko,

Polska Smakuje
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Produkty turystyki wiejskiej oparte o potencjał kulinarny – dobre praktyki polskie i zagraniczne
dr Piotr Geise

Dobre praktyki w zakresie wykorzystywania dziedzictwa obszarów wiejskich oraz działania na rzecz wsparcia w kraju i w Europie2020-05-29T09:30:20+02:00

Dobre praktyki w zakresie wykorzystywania dziedzictwa obszarów wiejskich do rozwijania i promowania oferty turystyki wiejskiej w Europie.

Klaus Ehrlich, Sekretarz Generalny EuroGîtes – Europejskiej Federacji Turystyki Wiejskiej

PL

ENG

Mechanizmy wdrażania ustawodawstwa i systemów jakości dla turystyki wiejskiej we Włoszech.

Umberto Selmi, Włoska Sieć Obszarów Wiejskich

PL

ENG

Działania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Na Rzecz Wsparcia Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki w Polsce.

Robert Jakubik, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

PL

Proces budowania sieciowych produktów turystycznych opartych o tradycje wsi na przykładzie „Małopolskiego szlaku tradycji”.

Bożena Srebro,  Sądecka Organizacja Turystyczna

PL

„Mała polska wieś, o której słyszał cały świat…”.

Wanda Chlastawa,

PL

DESIGN THINKING – nowoczesne myślenie o projektach w turystyce wiejskiej – 5 pomysłów na promocję i rozwój usług w turystyce.

Tomasz Chyrchel, Generator Pomysłów Sp. z o.o.

PL

Markowe produkty turystyki wiejskiej2020-05-29T09:03:39+02:00

1. Zarządzanie terytorialnymi markami turystycznymi w Polsce w świetle realizacji projektu „Polskie Marki Turystyczne”

Marek Sołtysiak, Ministerstwo Rozwoju

PL

2. Konkurs Na wsi najlepiej jako narzędzie kreowania marki turystyki wiejskiej

Polska Organizacja Turystyczna

PL

3. Trendy w hospitality 2020 – Na podstawie doświadczeń portalu Slowhop

Aleksandra Klonowska – Szałek, serwis www.slowhop.com

PL

4. Marka regionalna „Górolsko Swoboda produkt regionalny®”

Leszek Richter – regionalny koordynator marki „Górolsko Swoboda produkt regionalny®”

PL

5. Cechy markowego produktu turystyki wiejskiej

dr hab. Magdalena Kachniewska, prof. SGH w Warszawie

PL

6. Dobre praktyki zarządzania marką w turystyce wiejskiej: Gospodarstwo agroturystyczne „Pod Jabłonią”

Katarzyna Siwiec – Agroturystyka “Pod Jabłonią”

PL

7. Dobre praktyki zarządzania marką w turystyce wiejskiej: “W Krainie Rumianku”

Kraina Rumianku

PL

Promocja oferty turystyki wiejskiej2020-05-29T08:56:38+02:00
Bezpieczna kwatera – wytyczne, oświadczenia2021-02-11T12:27:02+01:00

W wyniku wdrażania II etapu odmrażania gospodarki od 4 maja 2020 r została wznowiona działalność m.in. obiektów turystyki wiejskiej. W dniu 30 kwietnia przekazałem Państwu wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące turystyki wiejskiej.
Jak wynika z przeprowadzonych badań wśród potencjalnych turystów ponad 50% Polaków deklaruje chęć wyjazdów turystycznych. Ogromna większość chce skorzystać z oferty krajowej. Wśród czynników decydujących o wyborze miejsca noclegowego pojawił się związany z aktualną sytuacją epidemiczną – „Wprowadzenie przez obiekt podwyższonych standardów higienicznych”- ważny dla ponad 8 na 10 turystów”.
W celu umożliwienia turyście odnalezienia obiektów, które spełniają wymagania określone przez GIS podjęta została podjęta realizacja kampanii „Bezpieczna kwatera”. Na stronie www.agroturystyka.pl został zamieszczony filtr umożliwiający turyście odnalezienie kwater spełniających określone kryteria.
Warunkiem zamieszczenia obiektów w bazie jest przesłanie oświadczenia oraz dokumentacji zdjęciowej dotyczącej realizacji wymagań w obiektach. Obiekty posiadające pełną prezentacje w serwisie mają możliwość promocji oferty specjalnej wynikającej z obecnej sytuacji.

1. Przykładowy regulamin pobytu w kwaterze

PL

Pisma, pozostałe wiadomości dot. funkcjonowania w okresie Convid – 192020-05-28T06:15:27+02:00

Odpowiedź na pismo w sprawie opracowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny „Wytycznych dla funkcjonowania turystyki wiejskiej, w tym Agroturystyki w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce”

Ustawa z 2 marca 2020 roku – o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
https://odpoczywajnawsi.pl/wp-content/uploads/2020/05/ustawa_2_marca_dzialania_przeciw_cowid.pdf

Ustawa 13 marca – w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego
https://odpoczywajnawsi.pl/wp-content/uploads/2020/05/ustawa_13_marca_2020.pdf

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii
https://odpoczywajnawsi.pl/wp-content/uploads/2020/05/Rozporządzenie-20.03.pdf

ROZPORZĄDZENIE  z dnia 1 kwietnia 2020 roku – zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
https://odpoczywajnawsi.pl/wp-content/uploads/2020/05/rozp_z_01_04_2020_dot_też_usług_hotelarskich_ostatnia-pozycja.pdf

Rozporządzenia dot. Koronawirus2020-05-27T11:23:53+02:00

Ustawa z 2 marca 2020 roku – o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
https://odpoczywajnawsi.pl/wp-content/uploads/2020/05/ustawa_2_marca_dzialania_przeciw_cowid.pdf

Ustawa 13 marca – w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego
https://odpoczywajnawsi.pl/wp-content/uploads/2020/05/ustawa_13_marca_2020.pdf

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii
https://odpoczywajnawsi.pl/wp-content/uploads/2020/05/Rozporządzenie-20.03.pdf

ROZPORZĄDZENIE  z dnia 1 kwietnia 2020 roku – zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
https://odpoczywajnawsi.pl/wp-content/uploads/2020/05/rozp_z_01_04_2020_dot_też_usług_hotelarskich_ostatnia-pozycja.pdf

Koronawirus – zagadnienia, wytyczne, instrukcje2020-05-27T11:00:53+02:00

1. Wytyczne dla funkcjonowania turystyki wiejskiej, w tym agroturystyki w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce

PL

2.Instrukcje:

  • Mycie rąk
  • Dezynfekcja rąk
  • Zakładania/ zdejmowania rękawiczek
  • Zakładania/ zdejmowania maseczki

PL

Przejdź do góry